Budżet obywatelski Gdańsk 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Gdańsk 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 20.02.2018 - 28.02.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 30.03.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.04.2018 - 31.07.2018
  4. Głosowanie 10.09.2018 - 24.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 24.09.2018 - 28.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Gdańsk 2018: zasady

W tym roku wprowadzono ograniczenie maksymalnego kosztu projektu ogólnomiejskiego – do 2 milionów złotych, co umożliwi realizację większej liczby projektów. Drugą, ważną zmianą jest wprowadzenie minimalnego progu poparcia 100 punktów na projekty dzielnicowe, dzięki czemu za zwycięskie będą uznawane te projekty, które cieszą się powodzeniem i popularnością wśród mieszkańców danej dzielnicy. Jest to rozwiązanie, które wprowadzono do tej pory w kilku miastach realizujących budżet obywatelski. Ostatnią najważniejszą zmianą jest przechodzenie niewykorzystanych kwot w dzielnicach na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, w miejsce dotychczasowego przechodzenia do puli projektów ogólnomiejskich.

Bez zmian pozostaje granica wieku 16 lat oraz dostępność składania projektów i głosowania dla wszystkich mieszkańców bez względu na zameldowanie. Dotyczy to także cudzoziemców. Nie zmieni się również zasada składania wniosków w pierwszej kolejności w systemie elektronicznym, a w następnej kolejności zebranie minimum 15 podpisów poparcia i złożenie całego wniosku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

W tym roku na realizację budżetu przeznaczono kwotę 19 819 000 zł.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gdańsku

Lokalizacja: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Telefon 58 323 60 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości