Budżet obywatelski Gdańsk 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Gdańsk 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 20.02.2018 - 28.02.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 30.03.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.04.2018 - 31.07.2018
  4. Głosowanie 10.09.2018 - 24.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 24.09.2018 - 28.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Gdańsk 2018: zasady

1 marca rozpoczęły się przygotowania do kolejnej 6.edycji BO na rok 2018. Gdańszczanie mogli składać propozycje do 30 marca. W tym roku mieszkańcy mieli do rozdysponowania blisko 20 milionów złotych ( na realizację budżetu przeznaczono kwotę 19 819 000 zł) .Z tej kwoty 15,855 mln złotych przeznaczonych będzie na realizację projektów dzielnicowych, natomiast 3,964 mln złotych – na projekty ogólnomiejskie.

Od 10 do 24 września każdy, kto ma więcej niż 16 lat i mieszka w Gdańsku, mógł współdecydować o budżecie miasta – do dyspozycji było prawie 20 milionów złotych. Gdańszczanie mieli do wyboru 319 projektów, wśród których były m.in. modernizacje terenów zielonych, budowy placów zabaw, boisk czy warsztaty komputerowe dla seniorów.

– Każda edycja jest dla nas miernikiem społecznego zaangażowania, tego czy gdańszczanki i gdańszczanie identyfikują się z miastem. Cieszę się, że każdorazowo ten swoisty test zdają celująco. Ufam, że również tym razem będą chętnie uczestniczyć w głosowaniu – mówił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Jak głosowano?
System do głosowania został udostępniony dokładnie o północy w poniedziałek, 10 września. Głosowanie odbywało się elektronicznie poprzez stronę internetową www.gdansk.pl, gdzie był udostępniony odpowiedni baner przekierowujący do systemu głosującego. Typować mogli wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy ukończyli 16 lat. Nie trzeba było być zameldowanym, aby wybrać swoich faworytów.

Każdemu uczestnikowi przysługiwało 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekt ogólnomiejski.

Można było oddawać głosy na projekt z dowolnej dzielnicy (nie musiała być to dzielnica, w której mieszkamy). Głosować można było samodzielnie albo w punktach konsultacyjnych. Głosowanie samodzielne wymagało aktywacji poprzez numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Takiego wymogu nie było w punktach konsultacyjnych. To szczególnie ważne dla osób starszych czy nieposiadających Internetu.

Punkty konsultacyjne były tutaj:
Urząd Miejski w Gdańsku: Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74, Gdańsk-Wrzeszcz; Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk-Śródmieście; Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2, Gdańsk-Chełm.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna: Biblioteka Głowna oraz filie w gdańskich dzielnicach z wyłączeniem Filii nr 18 (ul. Manifestu Połanieckiego 32-34) i Filii nr 46 (ul. E. Hoene 6).

Na co głosowano?
Lista projektów była cały czas dostępna. Wybór tematyczny był szeroki: od placów zabaw, boisk i terenów rekreacji po zajęcia sportowe czy warsztaty komputerowe. Sami autorzy projektów także promowali swoje propozycje, więc warto było zwracać uwagę na żółte plakaty czy ulotki z zachętą do głosowania.
W tym roku po raz pierwszy do skrzynek pocztowych gdańszczan trafiły ulotki z informacją o budżecie obywatelskim w dzielnicach i instrukcją głosowania. W każdej dzielnicy w wybrany dzień tygodnia w godzinach od 13.00 do 18.00 był namiot budżetu obywatelskiego. Poza tym przygotowane były plakaty, ulotki, spoty radiowe, informacje w Internecie i mediach społecznościowych.

Testowało 70 osób
Przez rozpoczęciem głosowania, każdy chętny mieszkaniec mógł wziąć udział w testowaniu systemu. Do procedury zgłosiło się 70 osób. Wynik był pomyślny i potwierdził poprawność procedury od strony informatycznej. Pojawiające się wątpliwości i pytania testujących dotyczyły potwierdzeń do głosowania, weryfikacji jednorazowego głosowania (żeby nikt nie głosował dwa razy).

Tegoroczne zmiany
W tej 6.edycji wprowadzono ograniczenie maksymalnego kosztu projektu ogólnomiejskiego – do 2 mln złotych, co umożliwi realizację większej liczby projektów. Drugą, ważną zmianą było wprowadzenie minimalnego progu poparcia 100 punktów na projekty dzielnicowe, dzięki czemu za zwycięskie będą uznawane te projekty, które cieszą się powodzeniem i popularnością wśród mieszkańców danej dzielnicy. To rozwiązanie, które wprowadzono do tej pory w kilku miastach realizujących budżet obywatelski. Ostatnią najważniejszą zmianą jest przechodzenie niewykorzystanych kwot w dzielnicach na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, w miejsce dotychczasowego przechodzenia do puli projektów ogólnomiejskich.

Od 2013 roku w Gdańsku zrealizowanych zostało ponad 200 projektów, a kolejnych 106 jest w trakcie realizacji. Do 2018 r. łączna kwota przeznaczona na budżet obywatelski to prawie 60 milionów złotych.
28 września 2018 poznaliśmy kolejne projekty, które gdańszczanie wybrali do realizacji w latach 2019–2020.

WYNIKI GLOSOWANIA 6.edycji BO W GDAŃSKU - LISTA
Wybrano 82 projekty, w tym 9 ogólnomiejskich, które będą realizowane w latach 2019 i 2020. W tym roku w głosowaniu wzięło udział 48 760 osób.

- Ta edycja jest pod wieloma względami rekordowa. Prócz najwyższej wartości budżetu, rekordowa jest liczba projektów, które przeszły weryfikację formalną: 411, i rekordowa liczba projektów poddana pod głosowanie, czyli 319 - mówił podczas ogłoszenia wyników Maciej Kukla z Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.

ANIOŁKI – 258 000 zł
* Park Steffensów OD-NOWA 110 000 zł
* Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 120 000 zł
Do następnej edycji przechodzi 28 000 zł

BRĘTOWO - 331 000 zł
* Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika 331 000 zł

BRZEŹNO – 454 000 zł
* Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego 220 000 zł
* Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno 95 000 zł
* Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu dzielnicy Brzeźno - pomóżmy im!
40 800 zł
Do następnej edycji przechodzi 98 200 zł

CHEŁM – 1 450 000 zł
* Skatepark Jar Wilanowska - etap I 320 000 zł
* BOISKO WIELOFUNKCYJNE MIĘDZY PĘTLĄ TRAMWAJOWĄ ŁOSTOWICE - ŚWIĘTOKRZYSKA A ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM "AUGUSTOWSKA" (ORUNIA GÓRNA) - 420 000 zł
* Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego - 100 000 zł
* REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY SP 47 ul. Reformacka 18
- 120 000 zł
* Koty miejskie - Chełm - opieka -103 500 zł
* Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką - 300 000 zł
* Chodnik do przychodni na ulicy Reformackiej - 40 000 zł
* Dojazd do Worcella 21, 23, 25, oraz Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż Worcella 25 - 40 500 zł
* Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego - 5 220 zł
Do następnej edycji przechodzi 780 zł

JASIEŃ – 557 000 zł
* Zbiornik Jabłoniowa – ścieżka rekreacyjna ( rolkowo - biegowo - piesza) wokół zbiornika retencyjnego - 400 000 zł
* Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw - 95 000 zł
* Gdańsk Jasień - poprawmy los kotów - 52 500 zł
* Rodzinna Gra Terenowa Jasień - 7 210,50 zł
Do następnej edycji przechodzi 2 289,50 zł

KOKOSZKI – 379 000 zł
* 3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja - 379 000 zł

KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE – 188 000 zł
* Ułożenie płyt typu Yomb -188 000 zł

LETNICA – 173 000 zł
* Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy - 173 000 zł

MATARNIA – 290 000 zł
* "AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma"
- Bezpieczna droga do szkoły – chodnik w Klukowie
- Oświetlenie placu zabaw i kosze na śmieci - Matarnia
- Leśny zakątek i mini boisko - Zł.Karczma - 290 000 zł

MŁYNISKA – 213 000 zł
* Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły - 213 000 zł

NOWY PORT - 388 000 zł
* Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21 - 388 000 zł

OLIWA – 539 000 zł
* Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - 539 000 zł

OLSZYNKA – 218 000 zł
* Bezpieczna kładka - monitoring - 200 000 zł
Do następnej edycji przechodzi 18 000 zł

ORUNIA - ŚW. WOJCIECH – LIPCE – 509 000
* Oruńskie Miasteczko Ruchu Drogowego - 509 000 zł

OSOWA – 535 000 zł
* OSOWSKIE CHODNIKI - 366 000 zł
* Wiaty dla mieszkańców Osowej - część 2 - 169 000 zł

PIECKI – MIGOWO – 817 000 zł
* Multi Park Morena - 817 000 zł

PRZERÓBKA – 246 000 zł
* Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II - 200 000 zł
* Program opieki nad kotami w dzielnicy Przeróbka – sterylizacje i kastracje, wraz z odpchleniem, odrobaczeniem, odłowieniem i zakupem karmy - 20 200 zł
Do następnej edycji przechodzi 25 800 zł

PRZYMORZE MAŁE – 523 000 zł
* Równe chodniki na Przymorzu Małym - 523 000 zł

PRZYMORZE WIELKIE - 847 000 zł
* Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana, 5 stojaków na rowery w ”Krainie Zabawy” - 700 000 zł
* Życie jest najcenniejsze - 4 Defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej na Przymorzu Wielkim
- 85 000 zł
* Huśtawki w Parku Reagana - 30 100 zł
* Treningi ogólnorozwojowe i wzmacniające - biegaj bez kontuzji - 9 600 zł
* Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Przymorze Wielkie - 10 400 zł
Do następnej edycji przechodzi 11 900 zł

RUDNIKI – 170 000 zł
* Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0! - 170 000 zł

SIEDLCE – 474 000 zł
* Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0 - 474 000 zł

STOGI – 415 000 zł
* Mini skwer Zimna - 100 000 zł
* Poprawmy los kotów na Stogach! - 39 300 zł
Do następnej edycji przechodzi 275 700 zł

STRZYŻA – 277 000 zł
* Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)
- 277 000 zł

SUCHANINO – 409 000 zł
* Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti - 253 000 zł
* Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku - 50 000 zł
* Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku - 70 000 zł
* Poprawa dobrostanu kotów zamieszkujących dzielnicę Suchanino - 28 800 zł
Do następnej edycji przechodzi 7 200 zł

ŚRÓDMIEŚCIE – 803 000 zł
* IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary - 250 000 zł
* Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe) - 400 000 zł
* Plac ćwiczeń dzielnicowy - 70 000 zł
* Pomoc kotom wolno żyjącym w Śródmieściu - 53 400 zł
Do następnej edycji przechodzi 29 600 zł

UJEŚCISKO – ŁOSTOWICE – 776 000 zł
* Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków - 776 000 zł

VII DWÓR – 234 000 zł
* Kontynuacja projektu wybranego w drodze głosowania w ramach BO2018: Modernizacja ulicy Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - 234 000 zł

WRZESZCZ DOLNY – 727 000 zł
* Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO - 727 000 zł

WRZESZCZ GÓRNY – 708 000 zł
* Razem dla Wrzeszcza - 600 000 zł
* Sąsiedzka szkoła 2019 - 53 400 zł
* Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz - 35 100 zł
* Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz - 7 210,50 zł
* Filmowe poranki w Glaniku - 7 400 zł
Do następnej edycji przechodzi 4 889,50 zł

WYSPA SOBIESZEWSKA – 226 000 zł
* Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej - 225 350 zł
Do następnej edycji przechodzi 650 zł

WZGÓRZE MICKIEWICZA – 204 000 zł
* Kontynuacja zagospodarowania Parku na Zboczu w Gdańsku - 100 000 zł
* Uporządkowanie terenu z dojściem do "Parku na Zboczu" - 30 000 zł
* Plac zabaw z trampoliną - 20 000 zł
* Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza - 17 000 zł
* Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy - 7 000 zł
Do następnej edycji przechodzi 30 000 zł

ZASPA MŁYNIEC – 479 000 zł
* Remontu nawierzchni ulicy Startowej - 279 000 zł
* Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy SP 92 - kolejny etap - 200 000 zł

ZASPA ROZSTAJE – 472 000 zł
* Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie - 400 000 zł
* Program pomocy kotom wolno żyjącym na Zaspie - 51 000 zł
* Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Zaspa Rozstaje - 10 400 zł
Do następnej edycji przechodzi 10 600 zł

ŻABIANKA - WEJHERA - JELITKOWO-TYSIĄCLECIA - 566 000 zł
* Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych - 524 000 zł
* Modernizacja oraz odnowienie wejścia do Parku Przymorze od strony ul. Tysiąclecia - 42 000 zł

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE – 3 964 000 zł
* GDAŃSK - POŁUDNIE: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku Armii Krajowej – budowa drugiego prawoskrętu - 650 000 zł
* Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku - 2 000 000 zł
* Gdańsk - Tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy - 94 178,70 zł
* Koty S.O.S.! - 313 040 zł
* Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin" - 350 000 zł
* Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana - 480 000 zł
* MGIEŁKA WODNA NA UPAŁY W PARKU ORUŃSKIM - ZAMGŁAWIACZ - 30 000 zł
* Skrót pieszo-rowerowy Siedlce-Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich- 36 000 zł
* Gdańska Szkoła dla Rodziców Online - 3 200 zł


Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gdańsku

Lokalizacja: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Telefon 58 323 60 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości