Budżet obywatelski Elbląg 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Elbląg 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 14.05.2018 - 15.06.2018
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.08.2018
  3. Składanie odwołań 27.08.2018
  4. Rozpatrywanie odwołań 27.08.2018 - 31.08.2018
  5. Głosowanie 24.09.2018 - 21.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Elbląg 2018: zasady

Pula środków na realizację poszczególnych zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 została zwiększona o pół miliona. Dokładnie wyniesie ona - 3.000.000 zł., przy czym 480.000 zł. dla każdego terenu okręgu wyborczego oraz 620.000 zł. na inicjatywy ogólnomiejskie. Z puli 480 000 zł. przeznaczonej na każdy teren okręgu wyborczego wydziela się kwotę po 50 000 zł. na tzw. małe projekty. Wprowadza się także ograniczenia wartości małego projektu do 25 000 zł. Jeśli kwota ta nie zostanie wykorzystana, środki pozostaną w budżecie danego okręgu. Z puli 620.000 zł. przeznaczonych na inicjatywy ogólnomiejskie przeznacza się 20 000 zł. na działania informacyjno-promocyjne.

W tegorocznej edycji złożono 112 wniosków, w tym 33 wnioski dotyczące inicjatyw ogólnomiejskich i 18 dotyczących małych projektów do 25000 zł.

W Okręgu nr 1 mieszkańcy wybrali:
- Kontynuacja remontu ulicy Szarych Szeregów (jezdnia+chodnik) Osiedle Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa.
- Aktywne Modrzewie –bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne (maly projekt)
- Biblioteczna akcja „Kostka w grze” Filia Nr 5 Biblioteki Elbląskiej ul. Wybickiego 20 (maly projekt)

W Okręgu nr 2 mieszkańcy wybrali:
- Remont nawierzchni alejek w Parku Kajki-od zbiornika wodnego do wysokości placu zabaw (strona zachodnia)
- „Organizacja imprezy sportowo-integracyjnej –Rodzina w formie” Boisko przy SP nr 11, ul. Korczaka 34 (mały projekt).
- Od juniora do seniora –międzypokoleniowe spotkania przy planszy SP nr 11, ul. Korczaka 34 (mały projekt)

W Okręgu nr 3 mieszkańcy wybrali:
- Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122A (rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Królewieckiej)
- Rodzina sportem silna. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, tor Kalbar i boiska sportowe na ul. Moniuszki (mały projekt).
- Angielski dla seniorów, ew. + niemiecki dla seniorów SP nr 19, ul. Urocza 4 (mały projekt)

W Okręgu nr 4 mieszkańcy wybrali:
- Remont alejek w Parku Traugutta (od wejścia do parku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich)
- Szkicologia 2019 – cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski (mały projekt)
- Międzyszkolne zawody robotów oraz maraton robotyczny w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu (mały projekt)

W Okręgu nr 5 mieszkańcy wybrali:
- Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej
- Wykonanie chodnika łączącego osiedle „Przy Młynie” z przystankiem przy ul. Łęczyckiej
- Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego Park im. Gen. B. Nieczuja-Ostrowskiego
- Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej
- Dokończenie ścieżki (utwardzenie) dla pieszych spinającej ul. Pułtuską, Niborską, Przyjaźni z Al. Grunwaldzką
- Kreatywny świat malucha –„Uczę się, bawię się -doświadczam” –Szkoła Podstawowa Nr 14 (mały projekt)
- „Mrówka –Wyścigówka” Organizacja imprezy sportowej dla przedszkolaków Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Wyżynna 3 (mały projekt).

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Elblągu

Lokalizacja: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Telefon +55 239 30 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości