Budżet obywatelski Elbląg 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Elbląg 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 14.05.2018 - 15.06.2018
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.08.2018
  3. Składanie odwołań 27.08.2018
  4. Rozpatrywanie odwołań 27.08.2018 - 31.08.2018
  5. Głosowanie 24.09.2018 - 21.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Elbląg 2018: zasady

Pula środków na realizację poszczególnych zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 została zwiększona o ponad pół miliona. Dokładnie wyniesie ona - 3.020.000 zł., przy czym 480.000 zł. dla każdego terenu okręgu wyborczego oraz 620.000 zł. na inicjatywy ogólnomiejskie. Z puli 480 000 zł. przeznaczonej na każdy teren okręgu wyborczego wydziela się kwotę po 50 000 zł. na tzw. małe projekty. Wprowadza się także ograniczenia wartości małego projektu do 25 000 zł. Jeśli kwota ta nie zostanie wykorzystana, środki pozostaną w budżecie danego okręgu. Z puli 620.000 zł. przeznaczonych na inicjatywy ogólnomiejskie przeznacza się 20 000 zł. na działania informacyjno-promocyjne.

Zwiększona pula środków Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok to nie jedyna nowość w tegorocznej edycji. Nowe zasady uwzględniają wytyczne ustawowe, co do tworzenia i obowiązywania BO wynikające z Ustawy z 11 stycznia 2018 r. Zgodnie z nimi każdy złożony wniosek musi uzyskać wymaganą liczbę osób go popierających.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Elblągu

Lokalizacja: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Telefon +55 239 30 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości