Budżet obywatelski Elbląg 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Elbląg 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.05.2017 - 25.06.2017
  2. Głosowanie 17.09.2017 - 09.10.2017
  3. Ogłoszenie wyników 25.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Elbląg 2017: zasady

Wnioski do 6 edycji Budżetu Obywatelskiego w Elblągu można było składać do 25 czerwca 2017 r. elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego.
Złożono 177 wniosków, z czego 100 wniosków zostało poddanych pod głosowanie. Łączne koszty tych wniosków
to 2517000 zł/

W tym roku po raz pierwszy w głosowaniu mogły wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia. Z tego prawa skorzystało 215 osób – w tym 126 17-latków i 89 16 – latków. Po raz pierwszy także mieszkańcy mogli głosować w mobilnych punktach BO w największych centrach handlowych Elbląga.

W Okręgu nr 1 mieszkańcy wybrali wnioski:
- Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna kamera obrotowa i 4 stacjonarne.
- Naprawa drogi wjazdowej do bloków przy ulicy Słonecznikowej 3-5 oraz budowa chodnika.
- Poprawa infrastruktury rowerowej przy funkcjonujących ciągach.
W Okręgu nr 1 przyjęto też dwa małe projekty:
- Sjesta w Parku Modrzewie–edycja II.
- Przeprowadzenie festynu "Bezpieczna Zawada 2018" (czerwiec 2018); Wigilia osiedlowa "Zawada" (grudzień 2018), szkolenia dla seniorów: Pierwsza pomoc przedmedyczna, "Czujny senior na oszustów" (I, II kw. 2018).

W Okręgu nr 2 mieszkańcy wybrali:
- MiniPark Nad Jarem (Zielony Park).
- Elbląski Turniej Orlików -Boisko Orlik przy SP 11 ulicy Korczaka (mały projekt)
- Letnie spotkania sąsiedzkie (mały projekt).

W Okręgu nr 3 mieszkańcy wybrali:
- Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29.
- Posadzenie krzewów ozdobnych na terenie zielonym między ul. Próchnika 6 a ul. Robotniczą (mały projekt).

W Okręgu nr 4 mieszkańcy wybrali:
- Przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Królewiecka-Odzieżowa-Teatralna wraz z odwodnieniem skarpy przy ulicy
Odzieżowej.
- Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty
- Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg
- Organizacja imprezy sportowo-integracyjnej „Potyczki rodzinne”
- Młodzież na fali –zajęcia edukacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu.

W Okręgu nr 5 mieszkańcy wybrali:
- LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków.
- MRÓWKOLANDIA na sportowo. Organizacja eventu sportowego dla przedszkolaków (mały projekt)
- Pogromcy nudy –spotkania uczniów ZS nr 2 i seniorów DPS „Niezapominajka” (mały projekt)
- Mini-centrum Gier Planszowych „Planszówka vs Komputerówka" (mały projekt)

Z Inicjatyw Ogólnomiejskich mieszkańcy wybrali:
- Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami jako I etap budowy hali o konstrukcji szkieletowej (teren zielony przy SP18, ul. Węgrowska).

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Elblągu

Lokalizacja: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Telefon + 55 239 30 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości