Budżet obywatelski Elbląg 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Elbląg 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.05.2017 - 25.06.2017
  2. Głosowanie 17.09.2017 - 09.10.2017
  3. Ogłoszenie wyników 25.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Elbląg 2017: zasady

Wnioski do 6 edycji Budżetu Obywatelskiego w Elblągu można będzie składać do 25 czerwca 2017 r. elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego.

Wszelkie informacje na temat tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego dostępne będą na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu lub pod numerem telefonu tel. 55 239 34 63. Mieszkańcy będą mogli również skorzystać z konsultacji w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1, które odbędą się: 23 maja, 30 maja i 6 czerwca w godz. 15.00-16.30.

W tym roku po raz pierwszy w głosowaniu mogły wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia. Z tego prawa skorzystało 215 osób – w tym 126 17-latków i 89 16 – latków. Po raz pierwszy także mieszkańcy mogli głosować w mobilnych punktach BO w największych centrach handlowych Elbląga.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Elblągu

Lokalizacja: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Telefon + 55 239 30 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości