Budżet obywatelski Działdowo 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Działdowo 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 09.04.2018 - 11.05.2018
  2. Głosowanie 09.07.2018 - 17.08.2018
  3. Ogłoszenie wyników 19.10.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Działdowo 2018: zasady

To już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego w Działdowie. W zeszłym roku mieszkańcy zgłosili 13 projektów, pod głosowanie poddano 10. W głosowaniu wzięło udział ponad 3 tys. osób. Do realizacji wybrano 5 projektów.

W 2018 roku łączna pula środków na wszystkie zadania to 0,5 mln zł. W dniach od 9 kwietnia do 11 maja 2018 r. każdy mieszkaniec Działdowa, który najpóźniej w roku przeprowadzenia konsultacji kończy 16 rok życia i jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy w Gminie-Miasto Działdowo, będzie mógł zgłosić swoją propozycję o charakterze inwestycyjnym do budżetu obywatelskiego na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym. Propozycja musi być poparta pisemnie na liście poparcia projektu, przez co najmniej 20 mieszkańców. Koszt realizacji jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 100.000,00 zł.

W maju i czerwcu 2018 r. nastąpi weryfikacja zgłoszeń przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta.Głosowanie będzie trwało od 9 lipca do 17 sierpnia 2018 r. Zarówno zgłoszenia propozycji, jak również, wyboru zadań będzie można dokonywać korzystając ze strony internetowej (www.bo.dzialdowo.pl) lub wypełniając odpowiednie formularze w wersji papierowej.

Do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019 zostaną wprowadzone te zadania, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów i będą mieściły się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Działdowo

Lokalizacja: ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo Telefon +23 697 04 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości