Budżet obywatelski Działdowo 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Działdowo 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 09.04.2018 - 11.05.2018
  2. Głosowanie 09.07.2018 - 17.08.2018
  3. Ogłoszenie wyników 19.10.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Działdowo 2018: zasady

To już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego w Działdowie. W zeszłym roku mieszkańcy zgłosili 13 projektów, pod głosowanie poddano 10. W głosowaniu wzięło udział ponad 3 tys. osób. Do realizacji wybrano 5 projektów.

W 2018 roku łączna pula środków na wszystkie zadania to 0,5 mln zł.
Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego w Działdowie została przeprowadzona na podobnych zasadach jak w latach ubiegłych. Projekty można było zgłaszać od 9 kwietnia do 11 maja. W sumie zgłoszono ich 8. Każdy z nich przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Od 9 lipca do 17 sierpnia 2018 r. każdy uprawniony mieszkaniec miasta mógł uczestniczyć w głosowaniu nad wyborem zadań do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019. Działdowianie mogli głosować wypełniając papierową ankietę lub na stronie internetowej www.bo.dzialdowo.pl.

Najwięcej głosów otrzymał projekt „Wodny plac zabaw z fontannami typu posadzkowego tzw. mokry chodnik”. Na drugim miejscu: – „Park do street workoutu”.
Trzecie miejsce uzyskał projekt budowy placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznych przy ul. Zielonej. Najbardziej zacięta walka rozegrała się pomiędzy trzema projektami – różnica między czwartym a szóstym wyniosła zaledwie 8 głosów! Na czwartym miejscu znalazła się rozbudowa placu zabaw dla dzieci w nowe zestawy do ćwiczeń i bezpieczne nawierzchnie pod sprzęt i likwidacja zieleni na łuku ulic Styki i Fałata. Piąte miejsce zajął projekt „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Lidzbarska”, który uzyskał 643 głosy. Szacunkowy koszt realizacji każdego projektu wynosi 100 tys. złotych.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Działdowo

Lokalizacja: ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo Telefon +23 697 04 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości