Budżet obywatelski Działdowo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Działdowo 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 19.04.2017 - 31.05.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2017 - 21.07.2017
  3. Głosowanie 21.08.2017 - 29.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 31.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Działdowo 2017: zasady

To już trzecia edycja budżetu obywatelskiego w Działdowie.
W 2017 roku łączna pula środków na wszystkie zadania to 0,5 mln zł. Każdy mieszkaniec Działdowa, który najpóźniej w roku przeprowadzenia konsultacji skończył 16 rok życia i był zameldowany na pobyt stały lub czasowy w Gminie-Miasto Działdowo mógł zgłosić swoją propozycję o charakterze inwestycyjnym do Budżetu obywatelskiego na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym. Propozycja musi być poparta pisemnie na liście poparcia projektu, przez co najmniej 20 mieszkańców. Koszt realizacji jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 100.000 zł.

W tegorocznej edycji najwięcej głosów uzyskał projekt pn. „Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ulicy Osiedleńczej do ulicy Prusa”, , a na drugim miejscu uplasował się projekt modernizacji ulicy Mrongowiusza w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Miodowej do ul. Prusa.
Trzecie miejsce uzyskał projekt pn. „Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego”.
Tuż za podium uplasowała się budowa chodnika w ulicy Michałowskiego. Piąte miejsce zajął projekt budowy placu zabaw koło siłowni na ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Te projekty zostały rekomendowane do projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018, ponieważ uzyskały największą liczbę głosów, a ich łączne koszty nie przekraczają puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2018, tj. 500 000 zł

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Działdowo

Lokalizacja: ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo Telefon +23 697 04 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości