Budżet obywatelski Dukla 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Dukla 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 24.04.2018 - 21.05.2018
  2. Składanie wniosków projektów 22.05.2018 - 15.06.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.06.2018 - 29.06.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 30.06.2018 - 06.07.2018
  5. Głosowanie 09.07.2018 - 31.07.2018
  6. Ogłoszenie wyników 01.08.2018 - 10.08.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Dukla 2018: zasady

W tym roku jest to druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Dukli. Pomysły zgłaszać mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Składanie propozycji zadań trwało d 22 maja do 15 czerwca. Do udziału w głosowaniu uprawnieni byli pełnoletni mieszkańcy Dukli.
W tym roku wpłynęły 3 formularze zgłoszeniowe propozycji zadania do budżetu obywatelskiego miasta Dukla na 2019 rok. W związku z niespełnieniem wymogów merytorycznych Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego odrzucił jeden projekt zadania. Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 50000 zł.

Przesłanki formalne i merytoryczne spełniły 2 projekty zadań, które uchwałą Gminnego Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Dukli:
1) Zakup ławek betonowo - drewnianych (zdobyła 47 głosów)
2) Remont ciągu pieszego biegnącego wzdłuż ul. Kopernika po lewej stronie drogi gminnej (43 głosy).

W związku z tym, iż pierwszy projekt zdobył większą liczbę głosów, został wybrany do realizacji w 2019 roku.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Dukla

Lokalizacja: ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla Telefon 134329100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości