Budżet obywatelski Dukla 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Dukla 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.05.2017 - 05.06.2017
  2. Głosowanie 10.07.2017 - 31.07.2017
  3. Ogłoszenie wyników 14.08.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Dukla 2017: zasady

Była to pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Dukli. Mieszkańcy Dukli, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia oraz posiadają zameldowanie na terenie miasta, mogli głosować na jeden z pięciu projektów. Na ich zgłaszanie mieszkańcy mieli czas od 15 maja do 5 czerwca 2017 roku. Głosowanie nad zadaniami trwało od 10 do 31 lipca 2017 roku. Ogłoszenie wyników nastąpiło 14 sierpnia, zaś realizacja od 1 stycznia 2018.
Najwięcej głosów oddano na projekt, który dotyczy budowy chodnika w ciągu ulicy J. Słowackiego. ten projekt został wpisany do realizacji.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Dukla

Lokalizacja: ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla Telefon 134329100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości