Budżet obywatelski Drzewica 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Drzewica 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.03.2017 - 31.03.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.04.2017 - 20.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.04.2017
  4. Głosowanie 21.04.2017 - 28.04.2017
  5. Ogłoszenie wyników 29.04.2017
  6. Realizacja projektów 30.04.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Drzewica 2017: zasady

Budżet obywatelski w gminie Drzewica działa od 2016 roku. Propozycje projektu do niego może zgłaszać każdy obywatel gminy, który ukończył 16 lat. W pierwszej edycji zgłoszonych zostało 7 projektów. Mieszkańcy gminy najczęściej zgłaszają zadania dotyczące infrastruktury drogowej, placów zabaw dla dzieci i nowych miejsc rekreacji. Z roku na rok pomysłów jest coraz więcej, w głosowaniu bierze też udział coraz więcej mieszkańców.

W tegorocznym głosowaniu mieszkańców wygrał projekt: Budowa oświetlenia stadionu miejskiego.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy

Lokalizacja: ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica Telefon 48 375 79 80
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości