Budżet obywatelski Drzewica 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Drzewica 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.02.2018 - 23.02.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 24.02.2018 - 09.03.2018
  3. Głosowanie 14.03.2018 - 31.03.2018
  4. Ogłoszenie wyników 18.04.2018
  5. Realizacja projektów 30.04.2018 - 20.12.2018

Budżet obywatelski Drzewica 2018: zasady

W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego gminy Drzewica do rozdysponowania było, podobnie jak w latach ubiegłych, 100 tysięcy złotych.
Projekty mogli zgłaszać wszyscy mieszkańcy gminy.
Łącznie w trzeciej edycji zgłoszonych zostało siedem projektów, a w głosowaniu mieszkańców do realizacji zostały wybrane dwa: modernizacja placu zabaw na os. Mieszka I oraz "Bezpieczna droga z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy".

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy

Lokalizacja: ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica Telefon 483757980
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości