Budżet obywatelski Drezdenko 2019

Budżet obywatelski Drezdenko 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.04.2019
  2. Głosowanie 08.09.2019
  3. Ogłoszenie wyników 20.09.2019
  4. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Drezdenko 2019: zasady

Rok 2019, jeśli chodzi o gminę Drezdenko, jest wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii gminy mieszkańcy mogli zgłaszać i wybierać projekty w budżecie obywatelskim. Ogłoszenie wyników nastąpiło 13 września. Jakie projekty zostały zgłoszone?

1. Małe boisko sportowe do piłki nożnej
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie małego boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej do piłki nożnej w miejscowości Karwin.
Lokalizacja – Karwin
Koszt - 228.500,00 zł
2. Skatepark
Projekt zakłada budowę skateparku o powierzchni 470 m2 w Parku Kultur Świata. Realizacja projektu pozwoli na rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży.
Lokalizacja - Drezdenko, Park Kultur Świata
Koszt - 388.889,00 zł
3. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie Starego Rynku (Parkingi i wyniesione przejścia)
Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych w centrum miasta oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych.
Lokalizacja - Drezdenko, Stary Rynek
Koszt - 110.000,00 zł
4. Budowa Placu Treningowego do Street Workout
Projekt zakłada budowę niewielkiego placu do Street Workout w miejscowości Gościm. Proponuje stworzenie przestrzeni służącej do propagowania zdrowego trybu życia.
Lokalizacja – Gościm
Koszt - 20.341,74 zł
5. Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiakowie
Celem projektu jest zagospodarowanie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Lubiatów.
Lokalizacja – Lubiaków
Koszt - 42.000,00 zł
6. Deptak 100-lecia RP
Projekt zakłada budowę chodnika spacerowego wzdłuż południowego brzegu rzeki Stara Noteć (Osiedle przy ul. Mickiewicza). Jest przedłużeniem chodnika znajdującego się w Parku Kultur Świata.
Lokalizacja - Drezdenko, wzdłuż rzeki stara Noteć od Parku Kultur Świata do garaży przy osiedlu,
Koszt - 220.000,00 zł
7. Automat do skupu opakowań po napojach
Automat miałby na celu zachęcić mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów w mieście, oraz do poprawy jego estetyki. Byłby też skuteczną zachętą do nauki ekologii i recyclingu.
Lokalizacja - Drezdenko, Plac Wileński
Koszt - 170.000,00 zł
8. Świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
Celem projektu jej poprawa warunków świetlicy należącej do gminy Drezdenko, poprzez dokończenie jej remontu. Świetlica obecnie służy do przeprowadzania warsztatów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i chorej od urodzenia.
Lokalizacja - Drezdenko, ul. Kościuszki 41
Koszt - 50.000,00 zł
9. Boisko do piłki nożnej, siatkówki i badmintona
Celem jest budowa boisk do siatkówki i badmintona przy ulicy Okrężnej i Konopnickiej, jako dokończenie zaczętej w 2017 roku inwestycji w postaci boiska do piłki nożnej.
Lokalizacja - Drezdenko, ul. Okrężna
Koszt - 209.600,00 zł
10. Ścieżka Zdrowia w Drezdenku
Projekt zakłada budowę placu do ćwiczeń Street Workout w miejscowości Drezdenko. Proponuje stworzenie przestrzeni służącej do propagowania zdrowego trybu życia, szczególnie wśród ludzi młodych.
Lokalizacja - Drezdenko, Stadion Miejski
Koszt - 100.000,00 zł

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Drezdenku

Lokalizacja: ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko Telefon 95 7620202
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości