Budżet obywatelski Dopiewo 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Dopiewo 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.09.2018 - 12.10.2018
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 29.10.2018
  3. Głosowanie 07.11.2018 - 16.11.2018
  4. Ogłoszenie wyników 26.11.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Dopiewo 2018: zasady

W ramach DBO można zgłosić projekty, które m. in. mają charakter ogólnodostępny. Tradycyjnie rozpatrywane są tylko te propozycje, które zgłosili pełnoletni mieszkańcy gminy. Jednak tym razem głosować może już mieszkaniec, który ukończył 16 lat.
Co ważne w tej edycji wprowadzono szereg zmian, które mają zwiększyć szansę na wygranie tych projektów, które zgłosili mieszkańcy mniejszych miejscowości w gm. Dopiewo. Dlatego podzielono sołectwa na grupy, w ramach których - drogą głosowania - zostaną wyłonione projekty, które gm. Dopiewo zrealizuje. Grupom tym przypisane są konkretne kwoty z puli DBO.
Ale nowości jest znacznie więcej, m. in. zwiększenie o 100 proc. pula pieniędzy do wykorzystania - ze 150 tys. do 300 tys. zł.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Dopiewo

Lokalizacja: ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo Telefon 61 814 83 31
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości