Budżet obywatelski Dopiewo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Dopiewo 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 28.08.2017 - 02.10.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 28.08.2017 - 20.10.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 23.10.2017
  4. Głosowanie 06.11.2017 - 16.11.2017
  5. Ogłoszenie wyników 24.11.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Dopiewo 2017: zasady

Projekty do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać osoby pełnoletnie, zameldowane w gminie. Minimalna wartość zgłaszanego projektu to 30 tys. zł, maksymalna - 150 tys. Pomysły, które zostają zakwalifikowane do głosowania muszą mieć charakter ogólnodostępny i służyć mieszkańcom gminy. O ich kolejności na liście decyduje losowania (zostaje ono przeprowadzone przez komisję, powołaną przez wójta). Zwyciężają projekty, które osiągnęły największe poparcie w głosowaniu (to odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej budżetu obywatelskiego oraz w formie papierowej - kartę do głosowania można wrzucić do urny w Urzędzie Gminy lub przesłać drogą tradycyjną na adres Urzędu Gminy).
Ostatecznie pod głosowanie poddano 12 projektów. Niespodzianki nie było, bowiem zwyciężył ten z największej miejscowości gminy, czyli ze Skórzewa. Projekt „Leśny zakątek - plac zabaw w lasku - etap I” uzyskał 29 proc. wszystkich głosów, jakie mieszkańcy oddali w głosowaniu w DBO. Tym samym wyczerpał całą pulę, która była przeznaczona na DBO - 150 tys. zł.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Dopiewo

Lokalizacja: ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo Telefon 61 814 83 31
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości