Budżet obywatelski Dobre Miasto 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Dobre Miasto 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.08.2018 - 31.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.09.2018 - 14.09.2018
  3. Głosowanie 17.09.2018 - 05.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 08.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Dobre Miasto 2018: zasady

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do wydania było 500000 zł. Aby poprawnie zgłosić swoją propozycję, każdy wnioskodawca musiał zebrać na liście poparcia, co najmniej 50 podpisów pełnoletnich mieszkańców gminy popierających projekt.
Szacunkowy koszt realizacji projektu miał być nie niższy niż 50000 zł i mieścić się w kwocie 500000 zł. W przypadku projektu nieinwestycyjnego tzw. „miękkiego”,szacunkowy koszt projektu nie mógł być niższy niż 50 000 zł i nie przekraczał kwoty 100000 zł.
Głosować mógł każdy mieszkaniec gminy Dobre Miasto, który ukończył 18 rok życia. Głosowanie na projekty rozpoczęło się 17 września, a zakończyło 5 października 2018 roku. Każdy mógł oddać głos tylko na jeden projekt wybrany spośród wszystkich projektów umieszczonych na karcie do głosowania.

W tegorocznej edycji zrealizowany zostanie projekt pn.: Lepsza szkoła dla naszych uczniów czyli poprawa jakości kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście poprzez doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Projekt uzyskał w głosowaniu mieszkańców największą liczbę 391 głosów i tym samym zajął pierwsze zwycięskie miejsce.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Dobre Miasto

Lokalizacja: ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto Telefon 89 61 61 314
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości