Budżet obywatelski Dobra (Szczecińska) 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Dobra (Szczecińska) 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 03.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.07.2017 - 31.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.09.2017
  4. Głosowanie 11.09.2017 - 02.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 17.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Dobra (Szczecińska) 2017: zasady

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. Budżet Obywatelski Gminy Dobra funkcjonuje od 2016 roku. To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy. Propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Dobra.

Głos na wybrany projekt można oddać na dwa sposoby: poprzez wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego i potwierdzenie głosu za pomocą kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Z jednego numeru komórkowego możliwe jest potwierdzenie maksymalnie 3 głosów. Głosować można też przez odbiór kart do głosowania i bezpośredni akt głosowania w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a, po okazaniu dokumentu tożsamości. Osoby niezameldowane w Gminie Dobra, ale zamieszkujące na terenie Gminy Dobra mogą zagłosować wyłącznie w formie papierowej.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Dobra

Lokalizacja: ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra Telefon 91 311 30 48
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości