Budżet obywatelski Dobra (Szczecińska) 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Dobra (Szczecińska) 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 02.07.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.07.2018 - 10.09.2018
  3. Głosowanie 11.09.2018 - 02.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 03.10.2018 - 17.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Dobra (Szczecińska) 2018: zasady

Budżet Obywatelski Gminy Dobra na 2019 rok wynosi 1 mln zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne wynikające z zadań własnych gminy. Propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Dobra (nie ma ograniczeń wiekowych).
Kwota jaką zaplanowano na działania w ramach BO wynosi milion złotych, z czego 940 tysięcy złotych przeznaczonych zostało na realizację o charakterze inwestycyjnym. Co ważne maksymalna wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tysięcy złotych.
Pozostałe 60 tysięcy złotych przeznaczone zostało na projekty o charakterze nieinwestycyjnym, podzielone dodatkowo w równych częściach po 5 000 zł na projekty realizowane na terenie poszczególnych sołectw gminy Dobra.
Projekty inwestycyjne, obejmują realizację zadań polegających na modernizacjach, adaptacjach, budowie nowych obiektów, przebudowie istniejących a także zakupie wyposażenia o jednostkowej wartości przewyższającej 5 000 zł. Projektem inwestycyjnym może być np. budowa chodników, infrastruktury drogowej, placów zabaw, obiektów małej architektury, a także zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.
Projekty nieinwestycyjne obejmują w szczególności organizację festynów, zabaw choinkowych, spotkań autorskich oraz warsztatów tematycznych.
Głosowanie mieszkańców na projekty z listy trwało od 11 września do 2 października.

18 października poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji. 1416 osób wzięło udział w głosowaniu w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w gminie Dobra. Wszyscy oddali ważne głosy. Zdecydowana większość głosowała przez internet, tylko 23 głosy oddano w formie papierowej.
Mieszkańcy mogli głosować na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne. Wśród tych pierwszych największym powodzeniem cieszyła się budowa sali szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie. Na to zadanie oddano 319 głosów. Projekt powstał z myślą nie tylko o szkoleniach druhów z OSP Wołczkowo, ale również o organizacji zebrań wiejskich i zajęć środowiskowych. Zaledwie 9 głosów mniej zyskał pomysł budowy zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej. Z kolei 236 głosów uzyskał projekt modernizacji boiska w Skarbimierzycach. Do realizacji przewidziano także budowę wiaty w Rzędzinach, III etap budowy "Serca Bezrzecza" - wybieg dla psów oraz modernizację ulic Podgórnej i Ogrodowej płytami drogowymi.
Wśród projektów nieinwestycyjnych najwięcej głosów zebrał turniej piłkarski z piknikiem - sportowe potyczki dzieci z Gminy Dobra (284).
Wśród głosujących większość stanowiły panie, bo 56 procent. Ciekawa jest także struktura wiekowa głosujących, jedną trzecia z nich to osoby w przedziale wiekowym 36 - 49 lat. 10 procent to najmłodsi mieszkańcy gminy. Najstarsi - powyżej 60 roku życia stanowili 16 procent głosujących. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy Dobrej, bo aż 258, drugie miejsce zajęli mieszkańcy Wołczkowa (176), natomiast żadnych głosów nie oddali mieszkańcy Redlicy.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Dobra

Lokalizacja: ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra Telefon 91 311 30 48
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości