Budżet obywatelski Dębno 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Dębno 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.07.2017 - 15.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.09.2017 - 31.10.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.11.2017
  4. Głosowanie 12.12.2017 - 22.12.2017
  5. Ogłoszenie wyników 12.01.2018
  6. Realizacja projektów 12.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Dębno 2017: zasady

Złożono 2 747 kart do głosowania z czego kart ważnych było 2 583. Najwięcej głosów – w liczbie 681 głosów - otrzymało zadanie zgłoszone przez Danielę Dziedziuch na dokończenie remontu drogi gminnej na osiedlu przy ul. Słonecznej w Cychrach . Tuż za nim znalazł się projekt z Dargomyśla i ich propozycja na rozbudowę placu zabaw oraz budowę siłowni zewnętrznej – 667 głosów. 578 głosów oddano na FIT PARK, czyli siłownię zewnętrzną w Warnicach. W Dębnie 507 głosami udało się wywalczyć integracyjny plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci przy placu zabaw na promenadzie nad jeziorem Lipowo. Ostatnim zadaniem, które zmieściło się w puli 300 tysięcy złotych, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego jest modernizacja terenów zielonych wraz z wymianą chodnika i stworzeniem miejsca do wypoczynku przy ulicy Bohaterów Września (pomiędzy budynkiem 1-9 a 11-19).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Dębnie

Lokalizacja: ul. J.Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno Telefon 957603050
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości