Budżet obywatelski Dębno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Dębno 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.07.2018 - 14.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.09.2018 - 31.10.2018
  3. Głosowanie 05.11.2018 - 16.11.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Dębno 2018: zasady

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu gminy Dębno, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Do dyspozycji jest 300 tys. złotych. Udział daje możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Mieszkańcy mają realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek swojego otoczenia. W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Dębno, który ukończył 18 lat, natomiast głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 13 rok życia (przy czym niepełnoletni muszą mieć zgodę na głosowanie wystawioną przez opiekunów prawnych). Głosować można papierowo lub w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza. Każdy może oddać 3 głosy na maksymalnie 3 zadania.
Najwięcej głosów – w liczbie 757 głosów - otrzymało zadanie pn. „Laboratorium Małego Naukowca w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie”. Będzie ono wyposażone w pomoce naukowe umożliwiające prowadzenie lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych opartych na metodach aktywizujących dzieci, umożliwiające im doświadczanie i eksperymentowanie. 730 głosów zebrał projekt na wykonanie trybuny 2 - rzędowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Daszyńskiego. Trzecie miejsce, z 697 głosami zajęło zadanie pn. „Komputer w każdej klasie SP1 Dębno”. Przewiduje się zakup 22 sztuk laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami (tj. myszy i głośniki) do sal lekcyjnych w placówce. Ostatnie dwa przedsięwzięcia, które mieszczą się w limicie środków finansowych będą realizowane w Oborzanach. 674 głosy oddano na budowę drogi przy kościele, a 622 głosy na budowę siłowni zewnętrznej.


Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Dębnie

Lokalizacja: ul. J.Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno Telefon 957603050
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości