Budżet obywatelski Dębno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Dębno 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.07.2018 - 14.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.09.2018 - 31.10.2018
  3. Głosowanie 05.11.2018 - 16.11.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Dębno 2018: zasady

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu gminy Dębno, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Do dyspozycji jest 300 tys. złotych. Udział daje możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Mieszkańcy mają realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek swojego otoczenia. W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Dębno, który ukończył 18 lat, natomiast głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 13 rok życia (przy czym niepełnoletni muszą mieć zgodę na głosowanie wystawioną przez opiekunów prawnych). Głosować można papierowo lub w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza. Każdy może oddać 3 głosy na maksymalnie 3 zadania.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Dębnie

Lokalizacja: ul. J.Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno Telefon 957603050
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości