Budżet obywatelski Dębica 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Dębica 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.10.2017 - 14.11.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.11.2017 - 07.12.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 08.12.2017
  4. Głosowanie 09.12.2017 - 17.12.2017
  5. Ogłoszenie wyników 18.12.2017
  6. Działania informacyjne 18.12.2017 - 31.12.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Dębica 2017: zasady

Rada miasta każdorocznie uchwala wysokość budżetu obywatelskiego, kryteria kwalifikacji i oceny projektów, harmonogram prac nad nimi.
Propozycje może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta w formie papierowej (w sekretariacie burmistrza miasta lub listownie) lub w formie elektronicznej. Do propozycji musi być załączona lista z co najmniej 15 podpisami poparcia mieszkańców miasta. Z tego rygoru wyłączone są propozycje, zgłaszane przez rady osiedli. Propozycja winna spełniać jedno z dwóch kryteriów:
a) modernizacja, budowa bądź remont infrastruktury ogólnomiejskiej
b) modernizacja, remont bądź budowa infrastruktury osiedlowej

Wyniki głosowania:

Pod głosowanie poddano 25 zadań, z czego 4 to zadania ogólnomiejskie, a 21 osiedlowe. W głosowaniu uczestniczyło 7838 osób (16 proc. wszystkich mieszkańców miasta), które w sumie oddały 13621 głosów, w tym 13609 głosów ważnych i 12 nieważnych.
Mieszkańcy Dębicy najchętniej głosowali za pośrednictwem Internetu: 13567. W "wersji papierowej" oddano 42 głosy.

Struktura wieku osób głosujących na projekty, przy uwzględnieniu tylko głosów ważnych:
- do 25 lat: 3732 osób
- 26 - 40 lat: 4041 osób
- 41 - 55 lat: 2690 osób
- 56 lat i więcej: 3105 osób
Powyższe zestawienie w ujęciu liczby głosów, a nie liczby głosujących.

Struktura płci osób głosujących na projekty (uwzględniając głosy ważne) :
- kobiety: 6982
- mężczyźni: 6627
Powyższe zestawienie w ujęciu liczby głosów, a nie liczby głosujących.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Dębicy

Lokalizacja: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica Telefon +14 683-81-00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości