Budżet obywatelski Dębica 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Dębica 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.01.2018 - 08.10.2018
  2. Maraton pisania wniosków 01.01.2018 - 07.12.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.01.2018 - 07.12.2018
  4. Składanie wniosków projektów 01.11.2018 - 07.12.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 07.12.2018 - 21.01.2019
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 27.01.2019 - 05.02.2019
  7. Głosowanie 06.02.2019 - 12.02.2019
  8. Ogłoszenie wyników 12.02.2019 - 19.02.2019
  9. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Dębica 2018: zasady

Zasady wydatkowania i wysokość Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębica uchwalono podczas sesji Rady Miasta 8 października 2018 r.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Dębicy

Lokalizacja: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica Telefon 14 683 81 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości