Budżet obywatelski Darłowo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Darłowo 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 31.08.2017 - 15.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 15.06.2017 - 17.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.08.2017
  5. Głosowanie 31.08.2017 - 30.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 09.10.2017
  7. Realizacja projektów 31.08.2017 - 30.09.2017

Budżet obywatelski Darłowo 2017: zasady

W Darłowie budżet obywatelski, w którym mieszkańcy mogą głosować na projekty społeczne działa od 4 lat. W tym roku głosowanie na projekty trwało od 31.08. do 30.09.2017. Ogłoszenie wyników nastąpiło 9.10.2017 roku. Organizatorzy akcji konsultacje społeczne przeprowadzili w dniach: 31.08-14.09.2017. Składanie wniosków odbyło się w terminie: 15.06. -17.07.2017. Natomiast termin weryfikacji merytorycznej nastąpił 14.08.2017 roku. Ogłoszenie listy wniosków-projektów do głosowania: 11.08.2017 roku. Projekty będą realizowane w 2018 rok. Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Darłowa. Uprawniony do głosowania jest także mieszkaniec Darłowa. Głosować można za pomocą interaktywnej lub papierowej karty do głosowania.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Darłowie

Lokalizacja: Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo Telefon 94 314 22 23
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości