Budżet obywatelski Darłowo 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Darłowo 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.06.2018 - 17.07.2018
  2. Głosowanie 31.08.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Darłowo 2018: zasady

Założeniem BO jest wsparcie lokalnych inicjatyw oraz przyczynienie się do zwiększenia udziału mieszkańców miasta w życiu publicznym. Projekty Do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Darłowa. Uprawniony do głosowania jest każdy mieszkaniec Darłowa. Głosować można za pomocą interaktywnej lub papierowej karty do głosowania.

W dniu 28 września 2018 r. zakończyło się głosowanie powszechne mieszkańców zmierzające do wyłonienia projektów, które będą realizowane w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu pierwsze miejsce zajął projekt zakupu krzeseł dla ratowników na kąpieliska nadmorskie w Darłowie. Drugie miejsce Galeria Morska na Falochronie Wschodnim, cel: stworzenie Galerii Morskiej, która upamiętniłaby zasłużonych ludzi morza oraz instytucji o charakterze morskim, które poniosły szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej w naszym regionie. Kolejno wybrano; „Przygotowanie terenu i projektu technicznego „Ławeczki - pomnika z Leopoldem Tyrmandem", Rodziny darłowskie od 1945 roku...
Wystawa „Rodziny darłowskie od 1945 roku..." w Muzeum w Darłowie. Piąte miejsce - rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego 5.
Łącznie (za pomocą karty papierowej i elektronicznej) zagłosowało 1369 osób na 7 projektów oddając na nie łącznie 3429 głosów. Z czego 6 osób oddało głosy nieważne z powodu podwójnego zagłosowania (za pomocą kart papierowej i elektronicznej jednocześnie).

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Darłowie

Lokalizacja: Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo Telefon 94 314 22 23
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości