Budżet obywatelski Dąbrowa Górnicza 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Dąbrowa Górnicza 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 20.03.2017 - 29.03.2017
  2. Składanie wniosków projektów 31.03.2017 - 18.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.10.2017
  4. Głosowanie 01.11.2017
  5. Ogłoszenie wyników 08.12.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018

Budżet obywatelski Dąbrowa Górnicza 2017: zasady

W ciągu czterech lat funkcjonowania Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego powstały 244 projekty, które wymyślili, pomogli opracować i wybrali mieszkańcy 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej.

Początkiem wyboru projektów w budżecie obywatelskim 2.0 są spotkania animacyjne. To wstęp do wypracowania wspólnej wizji dzielnicy, jak również okazja do zaprezentowania założeń i zasad funkcjonowania DBP 2.0 oraz poznania animatora dzielnicy. Zajmują się tym animatorzy (dokładnie 8), pomiędzy których podzielone zostały wszystkie dzielnice miasta. 31 marca – 18 kwietnia to czas zgłaszania projektów. Od maja do września trwają tak zwane Dzielnicowe Fora Mieszkańców, na których omawiane są wybrane projekty do realizacji, są też weryfikowane przez Urząd Miejski, pod kątem możliwości ich realizacji. W listopadzie ogłaszane są uzgodnione przez mieszkańców w dzielnicach projekty, które będą realizowane. Tam, gdzie nie uda się uzyskać kompromisu, organizowane jest głosowanie.

W tegorocznej edycji głosowanie odbyło się jedynie w dzielnicy Błędów. Pod głosowanie trafiły dwa projekty. Mieszkańcy wybrali projekt „Remiza OSP i Miejsce Spotkań- projekty połączone”, na który swój głos oddało 319 osób.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Lokalizacja: ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza Telefon 32 295 67 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości