Budżet obywatelski Dąbrowa Górnicza 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Dąbrowa Górnicza 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 11.04.2018 - 20.04.2018
  2. Składanie wniosków projektów 09.04.2018 - 30.04.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.05.2018 - 31.05.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2018 - 30.09.2018
  5. Głosowanie 01.10.2018 - 31.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Dąbrowa Górnicza 2018: zasady

Początkiem wyboru projektów w budżecie obywatelskim 2.0 są spotkania otwierające. To wstęp do wypracowania wspólnej wizji dzielnicy, jak również okazja do zaprezentowania założeń i zasad funkcjonowania DBP 2.0 oraz poznania animatora dzielnicy. Od 11 do 20 kwietnia 2018 roku w każdej z 35 dzielnic odbędą się tzw. spotkania otwierające. Zajmują się tym animatorzy, pomiędzy których podzielone zostały wszystkie dzielnice miasta. Formularze z propozycją pomysłów należy składać w terminie od 9 kwietnia do 30 kwietnia 2018 roku.

Od maja do września trwają tak zwane Dzielnicowe Fora Mieszkańców, na których omawiane są wybrane projekty do realizacji, są też weryfikowane przez Urząd Miejski, pod kątem możliwości ich realizacji. Wtedy też na przełomie września i października ogłaszane są uzgodnione przez mieszkańców w dzielnicach projekty, które będą realizowane. Tam, gdzie nie uda się uzyskać kompromisu, organizowane jest głosowanie. Będzie się odbywać w październiku 2018 roku.

Efektem końcowym całego procesu są 94 wypracowane projekty z czego jeden z nich został wybrany w głosowaniu. Najdłuższą listę priorytetowych projektów wypracowano w dzielnicy Kasprzak, gdyż mieściło się na niej aż 7 pozycji. Natomiast w 8 dzielnicach lista składała się tylko z jednego projektu.

Warto dodać, iż proces odbywał się przy wsparciu ośmiu Animatorów Dzielnicowych. Od maja do września odbyło się łącznie 129 spotkań w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców, w których wzięło udział 1260 osób, a raz policzalnych 604. Animatorzy sporządzali notatki ze spotkań oraz wspomagali komunikację pomiędzy wydziałami merytorycznymi Urzędu Miejskiego a mieszkańcami.

Projekty wypracowane przez mieszkańców do realizacji w 2019 roku można podzielić na następujące kategorie:

• Zagospodarowanie terenu 19
• Parkingi 16
• Chodniki 11
• Doposażenie świetlic środowiskowych, remont pomieszczeń 11
• Doposażenie bibliotek 9
• Place zabaw 9
• Projekty społeczne 3
• Oświetlenie 3
• Drogi 2
• Siłownie zewnętrzne 2
• Modernizacja, budowa boisk 2
• Ścieżki pieszo rowerowe 2
• Skwery, 2
• Monitoring 2
• Wybieg dla psów 1

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Lokalizacja: ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza Telefon 32 2956700
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości