Budżet obywatelski Człuchów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Człuchów 2017: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 03.07.2017 - 15.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 03.07.2017 - 15.09.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.09.2017 - 30.09.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.10.2017
  5. Głosowanie 15.10.2017
  6. Realizacja projektów 03.12.2017 - 10.12.2017

Budżet obywatelski Człuchów 2017: zasady

Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłasza nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
Przedsięwzięcie może być zgłaszane przez osoby pełnoletnie. wniosek może złożyć jedna osoba, musi do niego dołączyć listę z podpisami min. 25 mieszkańców popierających wniosek.
Termin dostarczania propozycji inwestycji na przygotowanych formularzach wyznaczono od 4 lipca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r.
Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł.
Dofinansowanie jednego zadania to kwota od 10 tys. zł do maksymalnie 45 tys. zł.
Realizacja wybranej inwestycji zostanie wpisana do budżetu miasta i nastąpi w 2018 r.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Człuchowie

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów Telefon 48 59 83 42 291
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości