Budżet obywatelski Człuchów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Człuchów 2017: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 03.07.2017 - 15.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 03.07.2017 - 15.09.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.09.2017 - 30.09.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.10.2017
  5. Głosowanie 29.10.2017
  6. Realizacja projektów 03.12.2017 - 10.12.2017

Budżet obywatelski Człuchów 2017: zasady

Człuchowski Budżet Obywatelski 2017.
Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł.
Dofinansowanie jednego zadania to kwota od 10 tys. zł do maksymalnie 45 tys. zł. Pod głosowanie poddane zostały 4 propozycje, do realizacji zostały przyjęte 3 z nich, te które uzyskały największą ilość głosów.

Mieszkańcy wybrali do realizacji:
- budowa zestawu trwałych urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych w parku przy ul. Kościelnej,
- siłownia plenerowa na osiedlu Wazów,
- utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi, ażurowymi lub pełnymi na odcinku skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn,


Realizacja wybranych inwestycji wpisanych do budżetu miasta w 2018 r.:


Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Człuchowie

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów Telefon 48 59 83 42 291
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości