Budżet obywatelski Człuchów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Człuchów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 31.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.08.2018 - 14.09.2018
  3. Głosowanie 21.10.2018
  4. Realizacja projektów 02.12.2018

Budżet obywatelski Człuchów 2018: zasady

W celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłasza nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
Przedsięwzięcie może być zgłaszane przez osoby pełnoletnie. wniosek może złożyć jedna osoba, musi do niego dołączyć listę z podpisami min. 25 mieszkańców popierających wniosek.
Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł. Dofinansowanie jednego zadania to kwota od 10 tys. zł do maksymalnie 45 tys. zł.

Budżet jest w trakcie przyjmowania zgłoszeń.

Harmonogram:

- przyjmowanie zgłoszeń od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

- weryfikacja złożonych wniosków do 14 września 2018 r.

- propozycje realizacji przedsięwzięć zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy

www. czluchow.eu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie do 21 października 2018 r.

*wybór zadań spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego - 21 października 2018 r. od godz. 8:00 do godz. 18:00 na karcie do głosowania, poprzez wrzucenie do urny w wyznaczonym punkcie do głosowania. (Uwaga! Termin głosowania ulegnie zmianie w związku z ogłoszonymi wyborami na ten dzień, nowego jeszcze nie ma)

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Człuchowie

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów Telefon 48 59 83 42 291
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości