Budżet obywatelski Częstochowa 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Częstochowa 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 25.05.2018 - 31.07.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.07.2018 - 21.09.2018
  3. Głosowanie 22.10.2018 - 12.11.2018
  4. Ogłoszenie wyników 20.11.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Częstochowa 2018: zasady

Wysokość środków w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok to 9 468 489 zł, w tym:
1) na zadania o charakterze ogólnomiejskim: 2 367 122 zł,
2) na zadania o charakterze dzielnicowym: 7 101 367 zł.
Do 31 lipca można było zgłaszać projekty do tegorocznej edycji. Głosowanie rozpocznie się 22 października.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Częstochowy

Lokalizacja: ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa Telefon 34 37 07 498
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości