Budżet obywatelski Czerwonak 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Czerwonak 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 31.03.2017 - 30.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 31.03.2017 - 30.04.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.03.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.06.2017
  5. Głosowanie 01.06.2017 - 30.06.2017
  6. Ogłoszenie wyników 10.07.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Czerwonak 2017: zasady

Projekt do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy (z wyjątkiem członków zespołu koordynującego). Koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty 150 tys. zł (kwota ta obejmuje koszt realizacji projektu oraz utrzymania powstałej infrastruktury przez okres 3 lat). Każdy pomysł podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Projekty, które uzyskały pozytywną opinię zespołu koordynującego, trafiają na listę do głosowania. Głosowanie odbywa się w wyznaczonych punktach oraz za pomocą formularza internetowego. Każdy mieszkaniec gminy może oddać na maksymalnie 3 pomysły. Zwyciężają projekty, które otrzymały najwięcej głosów. Ostatecznie zespół zakończył ocenę merytoryczną 13 wniosków złożonych do tej edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego. Pozytywną ocenę zespołu uzyskało 10 projektów. Ponieważ łączna wartość tych projektów mieściła się w kwocie 900 000 zł, wójt gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld zdecydował o tym, by zrealizować wszystkie pozytywnie zaopiniowane projekty, bez głosowania.

Lista zwycięskich projektów w IV edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego:

1. Wybieg dla psów w Koziegłowach
Pomysłodawca: Marta Kapuścińska
Projekt: ogrodzony wybieg dla czworonogów wraz z koszami w rejonie ul. Topolowej w Koziegłowach.

2. Psie kąty - wybieg dla psów w Czerwonaku
Pomysłodawca: Alina Ptak
Projekt: wybieg dla psów w okolicy ul. Pogodnej w Czerwonaku, wykonanie dojścia do kościoła oraz uzupełnienie street workoutu i siłowni.

3. Bezpieczna i czysta droga do przedszkola w Kicinie
Pomysłodawca: Janusz Soszyński
Projekt: sfinansowanie projektów ul.. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, które w przyszłości posłużą do budowy utwardzonego dojścia do przedszkola.

4. Plac zabaw przy ul. Poprzecznej w Owińskach
Pomysłodawca: Marek Kaniewski
Projekt: zabudowanie terenu szkoły w Owińskach urządzeniami zabawowymi dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III.

5. Światełko północy - etap Bolechowo
Pomysłodawca: Marek Smykowski i Emilia Kamińska
Projekt: dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej w Bolechowie w kierunku Trzaskowa.

6. Światełko północy - etap Trzaskowo
Pomysłodawca: Marek Smykowski i Emilia Kamińska
Projekt: dokumentacja oraz budowa oświetlenia ul. Golfowej od skrzyżowania z ul. Wypoczynkową w Trzaskowie w kierunku Bolechowa.

7. Rozbudowa siłowni przy Gimnazjum w Koziegłowach
Pomysłodawca: Hanna Kościelska
Projekt: rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej przy szkole o kolejne urządzenia: stepper, biegacz, rower i jeździec itp.

8. Kompleks sportowy w Bolechowie-Osiedlu
Pomysłodawca: Beata Gryska
Projekt: doposażenie budowanego przy szkole boiska w małą architekturę, piłkochwyty, oświetlenie i budowa bieżni lekkoatletycznej.

9. Podwórko u Hałabały
Pomysłodawca: Agnieszka Dudziak
Projekt: doposażenie placu zabaw przy przedszkolu nr 2 w Koziegłowach w kolejne urządzenia zabawowe i sprawnościowe.

10. Budowa alei drzew w Bolechówku-Potaszach
Pomysłodawca: Jerzy Wolniewicz
Projekt: wykonanie nasadzeń jaśminem i jarzębiną wraz z wykonaniem małej architektury na ścieżce w kierunku Owińsk.Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Czerwonak

Lokalizacja: ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak Telefon 61 654 42 04
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości