Budżet obywatelski Czerwonak 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Czerwonak 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 31.03.2017 - 30.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 31.03.2017 - 30.04.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.03.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.06.2017
  5. Głosowanie 01.06.2017 - 30.06.2017
  6. Ogłoszenie wyników 10.07.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Czerwonak 2017: zasady

Projekt do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy (z wyjątkiem członków Zespołu Koordynującego). Koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty 150 tys. zł (kwota ta obejmuje koszt realizacji projektu oraz utrzymania powstałej infrastruktury przez okres 3 lat). Każdy pomysł podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Projekty, które uzyskały pozytywną opinię Zespołu Koordynującego, trafiają na listę do głosowania. Głosowanie odbywa się w wyznaczonych punktach oraz za pomocą formularza internetowego. Każdy mieszkaniec gminy może oddać na maksymalnie 3 pomysły. Zwyciężają projekty, które otrzymały najwięcej głosów.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Czerwonak

Lokalizacja: ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak Telefon 61 654 42 04
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości