Budżet obywatelski Czerwionka-Leszczyny 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Czerwionka-Leszczyny 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2017 - 30.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.09.2017
  3. Głosowanie 30.11.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Czerwionka-Leszczyny 2017: zasady

FORMA I ZASADY INICJATYWY LOKALNEJ
Inicjatywa Lokalna to rodzaj aktywizacji społecznej mieszkańców. Działa na podobnych zasadach co budżet obywatelski.

Inicjatywa Lokalna to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu Gminy. Daje ona możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów przyczyniających się do poprawy jakości życia w Czerwionce-Leszczynach.

Rada Miejska przyjęła w czerwcu nową uchwałę dotyczącą Inicjatyw Lokalnych, warto jednak podkreślić, że ta Inicjatywa funkcjonuje w Czerwionce-Leszczynach już dosyć długo. Pierwsza data ważna dla każdego mieszkańca to 30 września. Do tego dnia można składać wnioski na swój pomysł dotyczący Inicjatywy Lokalnej. Tematyka realizowanych zadań jest bardzo szeroka.
W ramach Inicjatywy Lokalnej zgłaszać można projekty inwestycyjne i remontowe, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego itp. Środki przeznaczone mogą być także na projektu z zakresu działalności charytatywnej, kultury, sztuki, turystyki, ochrony przyrody,edukacji, promocji i organizacji wolontariatu, porządku i bezpieczeństwa publicznego i inne.

Nie było jednak typowego głosowania.
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dokonał wyboru 5 inicjatyw lokalnych do realizacji w 2018 roku na łączną kwotę 57 352,41 zł.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Lokalizacja: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny Telefon 32 429 59 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości