Budżet obywatelski Czerwionka-Leszczyny 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Czerwionka-Leszczyny 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Czerwionka-Leszczyny 2018: zasady

W Czerwionce-Leszczynach zamiast tradycyjnego budżetu obywatelskiego funkcjonuje inicjatywa lokalna. Zasady są podobne, choć nieco się różnią. Mieszkańcy także zgłaszają swoje pomysły, ale nie ma tradycyjnego głosowania.

Inicjatywa lokalna to wydzielona część budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, o której przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy zgłaszając swoje pomysły, które następnie zostaną ocenione przez komisję według ustalonych kryteriów.

W ramach Inicjatywy Lokalnej zgłaszać można projekty inwestycyjne i remontowe, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego itp. Środki przeznaczone mogą być także na projektu z zakresu działalności charytatywnej, kultury, sztuki, turystyki, ochrony przyrody,edukacji, promocji i organizacji wolontariatu, porządku i bezpieczeństwa publicznego i inne.

Szczegółowy harmonogram tegorocznej edycji będzie dopiero ogłoszony.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Lokalizacja: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny Telefon 32429 59 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości