Budżet obywatelski Czersk 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Czersk 2017: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 15.04.2017 - 30.04.2017
 2. Maraton pisania wniosków 06.07.2017 - 30.07.2017
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 05.05.2017 - 31.05.2017
 4. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 31.07.2017
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 07.08.2017 - 10.08.2017
 7. Składanie odwołań 13.08.2017
 8. Rozpatrywanie odwołań 14.08.2017
 9. Głosowanie 15.08.2017
 10. Ogłoszenie wyników 15.08.2017 - 30.09.2017
 11. Działania informacyjne 30.08.2017
 12. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Czersk 2017: zasady

Wnioski do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego składają mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 16 lat. Wnioski przyjmowano przez cały czerwiec. Nie mogły dotyczyć opracowania projektów budowlanych czy tzw. przedsięwzięć miękkich. Mają to być inwestycje. Głosowanie w 2017 r. na CzBO 2018 r. prowadzono od 15 sierpnia do 15 września.

Każde przedsięwzięcie musiało uzyskać minimum 50 głosów. 30 września do publicznej wiadomości podano informację, które wnioski przeszły głosowanie i zostały zatwierdzone. Gminę podzielono na sześć okręgów konsultacyjnych.

W każdym było do rozdzielenia po 105 tys. zł. Zadania nie mogły przekraczać wartości 35 tys. zł Podstawowy budżet obywatelski to łącznie 630 tys. zł. W edycji CzBO 2018 zagłosowało 7 tys. 122 osób.

Dodatkowo było losowanie zgłoszonych projektów. To w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego, na który przeznaczono 15 tys. zł (3 projekty po 5 tys. zł) oraz Szczęśliwego Numerka, w którym jest 105 tys. zł (3 razy po 35 tys. zł).

Zwycięskich projektów, w wielu wypadkach już zrealizowanych, jest 24.

1. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku; 2. utwardzenie płytami jumbo drogi gminnej w Szałamajach; 3. wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem; 4. utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami jumbo; 5. utwardzenie płytami drogi w Złotowie; 6. modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu; 7. "Fitness Club pod gołym niebem" przy świetlicy w Klaskawie; 8. budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku; 9. plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku; 10. siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu; 11. budowa chodnika przy ul. Łosińskiej; 12. zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie; 13. budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu; 14. montaż klimatyzacji i wentylacji do remizy OSP w Odrach; 15. utwardzenie płytami części ul. Sportowej w Czersku; 16. zakup mebli do świetlicy w OSP Czersk; 17. siłownia i plac zabaw w Gotelpiu; 18. droga w Zapędowie; 19. droga w Zapędowie; 20. nasadzenia przy świetlicy w Klaskawie; 21. zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach; 22. utwardzenie płytami ul. Szkolnej w Malachinie; 23. zakup sprzętu multimedialnego dla LCKEiOP w Będźmierowicach; 24. siłownia zewnętrzna w Starych Prusach.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Czersk

Lokalizacja: ul. Kościuszki 27 , 89-650 Czersk Telefon 52 3954860
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości