Budżet obywatelski Czersk 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Czersk 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.04.2018 - 27.04.2018
 2. Maraton pisania wniosków 01.06.2018 - 30.06.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.05.2018 - 30.05.2018
 4. Składanie wniosków projektów 01.07.2018 - 30.07.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2018 - 31.07.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 07.08.2018
 7. Składanie odwołań 03.07.2018 - 12.07.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 15.07.2018
 9. Głosowanie 15.08.2018
 10. Ogłoszenie wyników 05.10.2018 - 12.10.2018
 11. Działania informacyjne 14.10.2018
 12. Konkurs na realizację projektów 06.01.2019 - 29.03.2019
 13. Realizacja projektów 01.04.2019 - 26.07.2019

Budżet obywatelski Czersk 2018: zasady

Mieszkańcy gminy Czersk będą głosować przez miesiąc od 15 sierpnia do 15 września. Każdy dysponuje jednym głosem. Co ważne, głosować mogą też mieszkańcy, którzy ukończyli 16. rok życia.

Pod koniec lipca mieszkańcy dowiedzą się, czy wszystkie zgłoszone wnioski przeszły pozytywnie wstępną selekcję. Jeżeli - tak, to mieszkańcy dokonają wyboru. Gmina została podzielona na pięć okręgów konsultacyjnych. Mieszkańcy nie decydują więc o podziale środków w całej gminie, tylko dla swojego rejonu. Czerski Budżet Obywatelski składa się z budżetu podstawowego - zgłoszono 24 wnioski, zielonego budżetu - 10 wniosków i "Szczęśliwego Numerka" - 79 wniosków.

Podstawowy budżet obywatelski - do podziału jest 670 tys. zł. Wniosków wpłynęło mniej, bo konkurencja jest bardzo silna. Ale jest "Szczęśliwy Numerek", mniejsze projekty dotyczące na przykład remontu małych ulic, mają tu szanse na wygraną w losowaniu. Zgłoszono 79 wniosków. Tu nie obowiązuje więc podział na okręgi konsultacyjne. Losowanie będzie we wrześniu. "Szczęśliwy Numerek" to 70 tys. zł.

Głosowanie w podstawowym budżecie obywatelskim zaczyna się już w połowie sierpnia. Podpisane karty do głosowania można składać w Urzędzie Miejskim w Czersku od 15 sierpnia do 15 września 2018 r. Obowiązują dwie formy - papierowa lub elektroniczna poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej gminy - www.czersk.pl.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Czersk

Lokalizacja: ul. Kościuszki 27 , 89-650 Czersk Telefon 52 395 48 60
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości