Budżet obywatelski Czempiń 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Czempiń 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 18.01.2018 - 13.03.2018
  2. Składanie wniosków projektów 18.01.2018 - 28.02.2018
  3. Ogłoszenie wyników 15.03.2018
  4. Realizacja projektów 15.03.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Czempiń 2018: zasady

Budżet Obywatelski w gminie działa od roku 2015. Od tamtego czasu zostało zrealizowanych sześć projektów: trzy małe oraz trzy duże. W tym roku w budżecie Gminy Czempiń zostały zarezerwowane środki pieniężne w wysokości 50 000 złotych i zostaną przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców.

Koszty zgłaszanych projektów nie mogą przeznaczać kwoty 40 000 zł na projekty duże oraz 10 000 zł na projekty małe. Każdy projekt musi być zgłoszony wraz z poparciem przez co najmniej pięć pełnoletnich osób, zamieszkałych na stałe na terenie gminy.

Projekty zostają poddane głosowaniu. Mogą w nim uczestniczyć tylko pełnoletni mieszkańcy, którzy na stałe zamieszkują w gminie. Swój głos będzie można oddać w wybranych punktach lub też w formie elektronicznej. W przypadku, gdy projekty uzyskają taką samą ilość punktów, decyzję o zwycięskiej propozycji podejmuje rada w głosowaniu jawnym.

W tegorocznym budżecie obywatelskim wygrały projekty zgłoszone przez klub UKS "AS" Czempiń. W ramach dużego zadania klub wzbogaci się o piłkochwyty i trybuny z plastikowymi siedziskami. Na tzw. projekt duży z budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie 40 tysięcy. złotych. W ramach tzw. zadania małego 10 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na zakup kosiarki, traktora, który posłuży do pielęgnacji klubowego boiska.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy w Czempiniu

Lokalizacja: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 , 64-020 Czempiń Telefon 61 28 26 703
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości