Budżet obywatelski Czeladź 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Czeladź 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.09.2017 - 06.10.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.10.2017 - 30.10.2017
  3. Głosowanie 13.11.2017 - 21.11.2017
  4. Ogłoszenie wyników 01.12.2017 - 30.12.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Czeladź 2017: zasady

Mieszkańcy Czeladzi zgłaszają propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na specjalnych formularzach. We wrześniu i październiku następuje weryfikacja propozycji pod względem formalnym i finansowanym. Od 2016 roku zniesiony został podział na trzy okręgi konsultacyjne, co oznacza, że mieszkańcy mogą głosować na projekty zgłoszone w całym mieście, a nie tylko w poszczególnych okręgach (dzielnicach). W listopadzie odbywa się głosowanie, a w grudniu następuje ogłoszenie zwycięskich projektów.

W zakończonym 21 listopada głosowaniu nad projektami, zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, wzięła udział rekordowa liczba mieszkańców, oddano 2 140 głosów (2 137 ważnych), z czego prawie 72% elektronicznie.
Najwięcej, bo aż 968 głosów oddanych zostało na "Remont alejek i stworzenie stref integracji społecznych mieszkańców w Parku Alfred”.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Czeladź

Lokalizacja: ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź Telefon 32 763 79 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości