Budżet obywatelski Czeladź 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Czeladź 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 01.09.2018 - 23.10.2018
  2. Składanie wniosków projektów 24.09.2018 - 15.10.2018
  3. Głosowanie 19.11.2018 - 26.11.2018
  4. Ogłoszenie wyników 27.11.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019

Budżet obywatelski Czeladź 2018: zasady

Mieszkańcy Czeladzi zgłaszają propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na specjalnych formularzach. We wrześniu i październiku następuje weryfikacja propozycji pod względem formalnym i finansowanym. Od 2016 roku zniesiony został podział na trzy okręgi konsultacyjne, co oznacza, że mieszkańcy mogą głosować na projekty zgłoszone w całym mieście, a nie tylko w poszczególnych okręgach (dzielnicach). W listopadzie odbywa się głosowanie, a w grudniu następuje ogłoszenie zwycięskich projektów.

W głosowaniu nad podziałem pieniędzy z Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oddanych zostało łącznie 2737 głosów, z czego ponad 77 procent za pośrednictwem platformy informacyjno-konsultacyjnej obywatelski.czeladz.pl.

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont alejek w Parku Saturn przy ul. 21 Listopada zyskała poparcie dokładnie 990 mieszkańców. Ten projekt zwyciężył i będzie realizowany w 2019 roku w Czeladzi.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Czeladź

Lokalizacja: ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź Telefon 32 763 79 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości