Budżet obywatelski Czarnków 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Czarnków 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2019 - 31.07.2019
  2. Głosowanie 02.09.2019 - 22.09.2019
  3. Realizacja projektów 30.09.2019

Budżet obywatelski Czarnków 2019: zasady

Projekt do budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec gminy Czarnków. Wystarczy zebrać 10 podpisów mieszkańców. Ważne - taki dokument musi być w Czarnkowie zgodny z:
- zadaniami publicznymi gminy;
- być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego;
- z obowiązującym prawem;
- z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli dotyczy;
- być możliwy do realizacji pod względem technicznym;
- do zrealizowania na nieruchomości będącej w zasobach gminy; Projekty które uzyskały taką samą liczbę głosów, wybierane są w drodze losowania, na które zostaną
zaproszeni autorzy projektów.

Ostatecznie pod głosowanie poddano 4 projekty:
1. Tężnia solankowa w parku.
2. Poszerzenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 1 "Bajkowy Świat" przy ul. Rolnej 2 o nowoczesny sprzęt w tym dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
3. Modernizacja Punktu Widokowego na Górze Krzyżowej w Czarnkowie.
4. Wielopokoleniowa strefa integracji i rekreacji przy ul. Przemysłowej.

Głosami mieszkańców zwyciężył projekt - Tężnia solankowa w parku im. Stanisława Staszica. Dzięki temu W Czarnkowie mieszkańcy będą mogli oddychać w tym miejscu czystym i zdrowym powietrzem.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Czarnków

Lokalizacja: Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków Telefon 67 253 02 56
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości