Budżet obywatelski Czarne 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Czarne 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 17.08.2017 - 15.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 14.07.2017 - 16.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.09.2017
  4. Głosowanie 25.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Czarne 2017: zasady

Wniosek mógł złożyć każdy mieszkaniec Czarnego, dołączając listę podpisów co najmniej 15 osób popierających wniosek (każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę wniosków), wartość proponowanej inwestycji nie mogła przekroczyć 50 tys zł. głosować mogą osoby zameldowane w Czarnem, powyżej 16 roku życia
Głosować można było na maksymalnie 1 projekt.

W wyniku głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku będą realizowane następujące inwestycje:

* Budowa parkingu oraz kanalizacji deszczowej i zjazdu indywidualnego w ramach projektu pod nazwą: Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 przy ulicy Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa na terenie działek nr 2/27 i 29.

* Budowa parkingu i drogi dojazdowej w ramach projektu pod nazwą: Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 przy ulicy Kościuszki i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa na terenie działek nr 2/27 i 29.

* Ogródek przedszkolny przy Przedszkolu Gminnym w Czarnem (ulica Parkowa).

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Czarne

Lokalizacja: ul. Moniuszki 12 , 77-330 Czarne Telefon 59 83 32 079
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości