Budżet obywatelski Czarne 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Czarne 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 20.08.2018 - 14.09.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 17.08.2018
  3. Głosowanie 24.09.2018
  4. Realizacja projektów 02.12.2018

Budżet obywatelski Czarne 2018: zasady

Planowana kwota środków w Budżecie Obywatelskim 2018 ustalona została do 150 tys zł, wartość jednego zadania nie może przekraczać 50 tys zł.

Zgłaszanie propozycji trwało od 1 czerwca do 17 sierpnia br. Wniosek mógł złożyć każdy mieszkaniec Czarnego, dołączając listę podpisów co najmniej 15 osób popierających wniosek (każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę wniosków), wartość proponowanej inwestycji nie mogła przekroczyć 50 tys zł.głosować mogą osoby zameldowane w Czarnem, powyżej 16 roku życia. Głosować można było na maksymalnie 1 projekt.

Lista propozycji: http://www.czarne.pl/content.php?cms_id=2242&lang=pl&p=p2

Jedenaście zadań zgłoszono do wykonania w ramach 4 edycji budżetu obywatelskiego w Czarnem. Znamy już wyniki głosowania.

Czarne - wyniki głosowania na budżet obywatelski 2018 ( do realizacji w 2019 roku):

* największym poparciem cieszył się projekt szkolny, 255 osób zagłosowało za modernizacją toalet w szkole podstawowej.
* projekt strażacki - czyli "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem w sprzęt ratownictwa technicznego". Zagłosowały na niego 134 osoby.
* infrastruktura pieszo-jezdna ulic Lipowej i ze Złotej do Parkowej (96 głosów).

Zagłosowało w sumie 955 osób z 4836 uprawnionych do głosowania. Frekwencja, mimo bardzo kapryśnej pogody była rekordowa. Wyniosła 19,74 proc.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Czarne

Lokalizacja: ul. Moniuszki 12 , 77-330 Czarne Telefon 59 83 32 079
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości