Budżet obywatelski Cieszyn 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Cieszyn 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.10.2018 - 19.10.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.11.2018 - 18.11.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.12.2018 - 11.01.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.01.2019
  5. Składanie odwołań 12.01.2019 - 16.01.2019
  6. Głosowanie 12.01.2019 - 27.01.2019
  7. Ogłoszenie wyników 08.02.2019
  8. Realizacja projektów 08.02.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Cieszyn 2018: zasady

W piątej edycji Budżetu Obywatelskiego w Cieszynie przewidziane są projekty duże (powyżej 50 tys. zł) i małe (poniżej 50 tys. zł) - na każdą z tych kategorii samorząd przeznaczył 200 tys. zł. Każdy z mieszkańców oddać może głos na jeden projekt duży i jeden mały.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Cieszynie

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn Telefon 33 479 42 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości