Budżet obywatelski Cieszyn 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Cieszyn 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2017 - 25.08.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.09.2017 - 29.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 18.11.2017
  4. Głosowanie 19.11.2017 - 29.12.2017
  5. Ogłoszenie wyników 26.01.2018
  6. Realizacja projektów 26.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Cieszyn 2017: zasady

To już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego w Cieszynie - miasto jako pierwsze uruchomiło tę procedurę w powiecie cieszyńskim. W budżecie przewidziane były projekty duże (powyżej 50 tys. zł) i małe (poniżej 50 tys. zł) - na każdą z tych kategorii samorząd przeznaczył 200 tys. zł. Każdy z mieszkańców oddać mógł głos na jeden projekt duży i jeden mały.

Najwięcej osób - 650 - zagłosowało na jeden z dużych projektów: "Drugie życie toalety".
Drugim na liście projektem jest "Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Cieszynie", który uzyskał łącznie 550 głosów.

Wśród tzw. małych projektów - do 50 000 zł - najwięcej głosów uzyskał "Strażak-Ratownik dla bezpiecznego Cieszyna". 485 osób zagłosowało na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach.
319 osób zagłosowało na projekt "Dobra szkoła - dobra przyszłość. Projekt doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych".
281 osób zagłosowało na projekt "Kwitnące miasto czyli łąka w mieście".
231 miłośników psów zagłosowało na projekt "Psi Raj - wybieg dla psów na os. Podgórze".
Na projekt budowy siłowni zewnętrznej przy kompleksie ORLIK przy S.P. 6 w Cieszynie-Pastwiskach zagłosowało 172 mieszkańców.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Cieszynie

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn Telefon 33 479 42 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości