Budżet obywatelski Ciechocinek 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Ciechocinek 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.05.2018 - 31.12.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.05.2018 - 10.06.2018
  3. Głosowanie 11.06.2018 - 30.06.2018
  4. Ogłoszenie wyników 10.07.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Ciechocinek 2018: zasady

To już trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego w Ciechocinku. Mieszkańcy na swoje projekty mieli do wydania 300 tys. złotych. Duża kwota zachęciła do zgłaszania swoich projektów. W tym roku było ich sześć.
Mieszkańcy uzdrowiska mogli wybrać: projekt miejskiego basenu, modernizacja drogi przy Szkole Podstawowej nr 3, budowa stacji naprawczych dla rowerów i zakup urządzeń mierzących pola elektromagnetyczne, projekty budowy parku co ćwiczeń i budowa drogi przy ul. Topolowej.
W trwającym od 11 do 30 czerwca głosowaniu swoje głosy oddało jedynie 498 osób (w ubiegłym roku było ich ponad 1200). Głosować można było na trzy różne sposoby: elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji na stronie internetwowej lub przesyłając wypełnioną i zeskanowaną kartę do głosowania, osobiście, składając wypełnioną kartę do głosowania w sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz listownie. Wzór kart znajdował się na stronie internetowej ciechocińskiego budżetu obywatelskiego. Prawo do udziału w głosowaniu miał każdy mieszkaniec, który na dzień głosowania ukończył 16 lat. Można było zagłosować tylko na jeden projekt.
Na opracowanie projektu budowy Letniego Basenu Miejskiego z budżetu przeznaczono zostanie kwota 100 tys. zł, na ten pomysł swoje głosy oddało 226 osób.
Kwotę 65 tys. zł przeznaczono na modernizacja drogi dojazdowej do boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 (116 głosów). Na projekt Smart Bike przeznaczono 50 tys. zł, a 29 tys. zł na indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych dla mieszkańców. Dwa ostanie wybrane projekty otrzymały najmniejszą ilość głosów podczas głosowania.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Ciechocinku

Lokalizacja: ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek Telefon 54 416 18 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości