Budżet obywatelski Ciechanów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Ciechanów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.05.2018 - 31.05.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2018 - 25.06.2018
  3. Głosowanie 02.07.2018 - 27.07.2018
  4. Ogłoszenie wyników 01.08.2018 - 31.08.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Ciechanów 2018: zasady

Jakie projekty można składać w 5. edycji ciechanowskiego budżetu obywatelskiego?

W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł) oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota. W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt.

Kto może złożyć projekt?
Autor musi mieć w roku składania projektu ukończone 16 lat. Może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej.

Do kiedy można składać wnioski? Gdzie znaleźć formularze?

Mieszkańcy mogą składać swoje inicjatywy do końca maja 2018 r.

Formularze dostępne są na stronach: bo.umciechanow.pl/main/zgloszenie_projektu; umciechanow.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1.

Do formularza zgłoszenia projektu, o którym mowa w ust. 1, zgłaszający dołącza listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców danego osiedla w przypadku projektu osiedlowego bądź przez co najmniej 50 mieszkańców Ciechanowa w przypadku projektu ogólnomiejskiego, którzy najpóźniej w dniu składania podpisu ukończyli 16 rok życia.

Weryfikacja projektów
Propozycje do końca sierpnia będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję, która zarekomenduje te wybrane do głosowania. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. We wrześniu zostanie ogłoszona lista pozytywnie zweryfikowanych zadań, następnie odbędzie się głosowanie.

Głosowanie
Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia. Głosować będzie można internetowo oraz w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2019 roku.

Mieszkańcy Ciechanowa mają możliwość głosowania od 2 do 27 lipca 2018 r.

Gdzie można oddać swój głos?

Zagłosować można tradycyjnie, poprzez wrzucenie karty, w Urzędzie Miasta, korespondencyjnie lub internetowo – wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Urna jest ustawiona w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 4, w godz. 8.00-16.00). Głosować będzie można również w wyznaczonych punktach na terenie Ciechanowa w godz. 16.00-18.00. 2 lipca głosować można w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul Broniewskiego 1, 3 lipca w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, 4 lipca w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 5 lipca w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Płońskiej 143, 6 lipca w MOPS przy ul. Sienkiewicza 32D. W przypadku głosowania papierowego, należy okazać dowód tożsamości. Do urny można wrzucić tylko jedną, własną, kartę do głosowania. Kartę można pobrać też ze strony bo.umciechanow.pl.

Jeden głos można oddać na projekt z kategorii ogólnomiejskiej (miękki lub twardy), jeden na projekt osiedlowy.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ciechanów

Lokalizacja: Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów Telefon 23 674 92 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości