Budżet obywatelski Ciechanów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Ciechanów 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.06.2017 - 31.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.07.2017 - 08.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 08.09.2017
  4. Głosowanie 11.09.2017 - 30.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 06.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Ciechanów 2017: zasady

Jakie projekty można było składać w 4. edycji ciechanowskiego budżetu obywatelskiego?

W edycji na 2018 r. zdecydowano o powrocie do górnej kwoty 200 tys. zł dla projektów ogólnomiejskich. W poprzedniej edycji zwyciężyły zadania najbardziej kosztowne, co wyczerpało pulę środków, uniemożliwiając realizację większej liczby projektów.

W kategorii ogólnomiejskiej stworzono listę rankingową dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielną dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 000 zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. Wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Można było składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co w edycji na 2017 rok było zawieszone, ze względu na dużą ich liczbę powstałą w wyniku wcześniejszych edycji.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można było składać od 16 czerwca do końca lipca 2017 r.

Głosować mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia. Internetowo oraz w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski.

Wybrane, zwycięskie projekty: "Rozbudowa parku aktywnej rekreacji, budowa chodnika oraz montaż 3 lamp", "Wjazd z kostki brukowej do placu zabaw na Wesołej", "Ratujmy ciechanowskie kasztanowce".

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ciechanów

Lokalizacja: Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów Telefon 23 674 92 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości