Budżet obywatelski Ciechanów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Ciechanów 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.06.2017 - 31.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.07.2017 - 08.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 08.09.2017
  4. Głosowanie 11.09.2017 - 30.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 06.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Ciechanów 2017: zasady

Jakie projekty można było składać w 4. edycji ciechanowskiego budżetu obywatelskiego?

W edycji na 2018 r. zdecydowano o powrocie do górnej kwoty 200 tys. zł dla projektów ogólnomiejskich. W poprzedniej edycji zwyciężyły zadania najbardziej kosztowne, co wyczerpało pulę środków, uniemożliwiając realizację większej liczby projektów.

W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 000 zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. Wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Można składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co w edycji na 2017 rok było zawieszone, ze względu na dużą ich liczbę powstałą w wyniku wcześniejszych edycji.

Kto mógł złożyć projekt?
Autor musi mieć w roku składania projektu ukończone 16 lat. Może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej.

Do kiedy można było składać wnioski?

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można było składać od 16 czerwca do końca lipca 2017 r.

Formularze dostępne są na stronach: bo.umciechanow.pl/main/zgloszenie_projektu; umciechanow.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1.

Do formularza zgłoszenia projektu, o którym mowa w ust. 1, zgłaszający dołącza listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców danego osiedla w przypadku projektu osiedlowego bądź przez co najmniej 50 mieszkańców Ciechanowa w przypadku projektu ogólnomiejskiego, którzy najpóźniej w dniu składania podpisu ukończyli 16 rok życia.

Weryfikacja projektów
Propozycje do końca sierpnia będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję, która zarekomenduje te wybrane do głosowania. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. We wrześniu zostanie ogłoszona lista pozytywnie zweryfikowanych zadań, następnie odbędzie się głosowanie.

Głosowanie
Głosować mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia. Głosować będzie można internetowo oraz w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2018 roku.

Gdzie można było oddać swój głos?

Zagłosować można tradycyjnie, poprzez wrzucenie karty, w Urzędzie Miasta lub w jednym z innych wyznaczonych punktów w mieście, korespondencyjnie lub internetowo – wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Karty do głosowania oraz urny znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta (u. Wodna 1) oraz w ratuszu przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego (plac Jana Pawła II 6). Kartę można pobrać też ze strony bo.umciechanow.pl.

Jeden głos można oddać na projekt z kategorii ogólnomiejskiej (miękki lub twardy), jeden na projekt osiedlowy.

Wyznaczone zostały punkty w różnych częściach miasta, w których między godziną 16.00 a 18.00 także można głosować w tradycyjny sposób. W poniedziałek 18 września głosować można w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul Broniewskiego 1, we wtorek 19 września w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, w środę 20 września w MOPS przy ul. Sienkiewicza 32D, w czwartek 21 września w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Płońskiej 143, w piątek 22 września w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Urna wystawiona zostanie również na krytej pływalni przy ul 17 Stycznia 60B. Głosować będzie można tam codziennie, do końca września, w godzinach, w których czynny jest basen, czyli od godz. 6.00 do 22.00.

Informacje o zwycięskich projektach można znaleźć tutaj: https://bo.umciechanow.pl/main/wiadomosci/Budzet-Obywatelski-2018-wyniki-glosowania/idn:27.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ciechanów

Lokalizacja: Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów Telefon 23 674 92 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości