Budżet obywatelski Chrzanów 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Chrzanów 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 06.09.2019 - 16.12.2019
  2. Składanie wniosków projektów 19.09.2019 - 10.10.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.10.2019 - 15.11.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 27.11.2019
  5. Głosowanie 28.11.2019 - 12.12.2019
  6. Ogłoszenie wyników 16.12.2019
  7. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Chrzanów 2019: zasady

Chrzanowski budżet obywatelski jest jednym z młodszych w Małopolsce. W 2019 roku odbywa się tu dopiero trzecia edycja.

Mieszkańcy zgłaszają zadania z zakresu zadań własnych gminy obejmujących takie dziedziny jak edukacja,
kultura oraz ochrona zabytków, sport i turystyka, pomoc społeczna, ochrona przyrody (w tym zieleni miejskiej), porządek i bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Zadania zgłasza się na formularzu dostępnym na stronach internetowych Chrzanowa. Mieszkańcy pod swoimi pomysłami muszą zebrać 15 podpisów poparcia innych mieszkańców.

Wartość danego zadania nie może być niższa niż 10 tys. zł i nie wyższa niż 100 tys. zł. Po zgłoszeniu zadań następuje okres weryfikacji, następnie przedłożenie zadań do głosowania, głosowanie i ogłoszenie wyników. Realizacja zadań przewidziana jest w kolejnym roku. W roku 2019 środki na budżet obywatelski zwiększyły się ponad dwukrotnie i wynoszą 300 tys. zł. W tej edycji zgłoszono 23 zadania, wyniki poznamy w połowie grudnia.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Chrzanowie

Lokalizacja: Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów Telefon 32 75 85 000
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości