Budżet obywatelski Choroszcz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Choroszcz 2017: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 25.09.2017 - 16.10.2017
 2. Maraton pisania wniosków 01.05.2017
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.05.2017
 4. Składanie wniosków projektów 01.05.2017 - 11.08.2017
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.08.2017 - 05.09.2017
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.09.2017
 7. Głosowanie 25.09.2017 - 16.10.2017
 8. Ogłoszenie wyników 27.10.2017
 9. Działania informacyjne 01.10.2017 - 31.12.2017
 10. Konkurs na realizację projektów 01.12.2017
 11. Realizacja projektów 01.12.2017

Budżet obywatelski Choroszcz 2017: zasady

Głosować mogą wszyscy. Mieszkańcy mogą oddać głos maksymalnie na 1 projekt, spośród trzech zgłoszonych do konsultacji. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć 75 tys. zł. W 2018 roku w Choroszczy będą realizowane projekty inwestycyjne na łączną sumę 150 tys. zł.

Dzięki tej edycji budżetu obywatelskiego udało się zbudować oświetlenia uliczne przy ul. Sportowej. Jedno z pomieszczeń w budynku M-GCKiS w Choroszczy została zaś urządzono harcówka. Natomiast przy zbiorniku wodnym (tzw. Kominowym Bajorze) wykonana została ścieżka spacerowa.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Choroszcz

Lokalizacja: ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, 16-070 Choroszcz Telefon + 85 7132200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości