Budżet obywatelski Choroszcz 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Choroszcz 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 23.07.2019 - 30.08.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.09.2019 - 13.09.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.09.2019
  4. Głosowanie 30.09.2019 - 14.10.2019
  5. Ogłoszenie wyników 16.09.2019 - 30.09.2019
  6. Konkurs na realizację projektów 30.09.2019 - 31.12.2019
  7. Realizacja projektów 02.01.2020 - 30.12.2020

Budżet obywatelski Choroszcz 2019: zasady

Projekty inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać osoby zamieszkałe w mieście Choroszcz. Każdy uprawniony może zgłosić jeden projekt inwestycyjny, który musi uzyskać poparcie co najmniej 10 mieszkańców Choroszczy. Każdy mieszkaniec Choroszczy może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Choroszcz realizowane są te projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w danym roku na Budżet Obywatelski. Jeżeli dwa lub więcej projektów inwestycyjnych uzyska tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na listach zadecyduje publiczne losowanie. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów pozostaje ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wyklucza, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska największe poparcie.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Choroszcz

Lokalizacja: ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz Telefon + 85 7132200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości