Budżet obywatelski Chojnów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Chojnów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.02.2018
  2. Głosowanie 09.04.2018 - 07.05.2018
  3. Realizacja projektów 31.12.2018

Budżet obywatelski Chojnów 2018: zasady

Zakończyło się głosowanie na budżet obywatelski 2018

Głosowanie trwało od 9 kwietnia do 7 maja.
Mieszkańcy miasta mogli oddać tylko 1 głos na 1 wybrany projekt.

Głos można było oddać przez Internet lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Ważny głos musiał zawierać pesel i adres zamieszkania.

Oddano 676 głosów ważnych. 660 osób zagłosowało przez Internet, 16 osób wrzuciło swój głos do urny w Urzędzie Miejskim, 13 głosów zostało unieważnionych (mieszkańcy niepełnoletni, zamieszkanie w Gminie Wiejskiej)

Wyniki głosowania:

Strona północna:

Wygrany projekt: Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim – 214 głosów (210 – głosów elektronicznych , 4 – głosy wrzucone do urny)

Zestaw Street Workout – teren zielony w obrębie kw. Ul. Kolejowej, Kościuszki, Witosa i Placu Dworcowego - 190 głosów (188 – głosów elektronicznych, 2 – głosy wrzucone do urny)

Strona południowa:

Wygrany projekt: Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie Wzgórza Chmielowego - 184 głosy ( 176 – głosów elektronicznych, 8 – głosów wrzuconych do urny)

„Adrenalina Park” multifuncyjny Tor Eko – Pumptrack dla każdego Park Piastowski – 88 głosów (86 – głosów elektronicznych, 2 – głosy wrzucone do urny)

Wygrane projekty to:
1. Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim
Pomysłodawca - Krystyna Czapska, Lokalizacja projektu: obszar istniejącego amfiteatru na terenie Parku Śródmiejskiego, Cel projektu: Przywrócenie amfiteatrowi dawnej świetności i stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań kulturalnych dla mieszkańców Chojnowa. Opis projektu: Zadaszenie istniejącej sceny. Renowacja istniejących ścian , naprawa schodów i nawierzchni na scenie. Zamontowanie ławek dla widzów. Doprowadzenie instalacji elektrycznej, zagospodarowanie terenu zielenią: krzewy i kwiaty. Realizacja projektu sprawi, że w tym miejscu będzie można organizować kulturalne wydarzenia lokalne i imprezy cykliczne.

2. Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie Wzgórza Chmielowego
Pomysłodawca: Barbara Kułacz, Lokalizacja projektu: Park Piastowski Wzgórze Chmielowe, Cel projektu: Powrót do tradycji, integracja mieszkańców, rozwijanie kultury i talentów, poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców, aktywizacja określonych grup mieszkańców, stowarzyszeń i zespołów, Opis projektu: Realizacja projektu rozpoczyna się od wykonania projektu budowy. Następnie należy przygotować plac budowy i uporządkować teren, zdemontować urządzenia i odwodnić teren. Ułożyć płyty betonowe na pow. 100 m2, które będą służyły jako miejsce na tańce, pokazy i inne. Wykonać oświetlenie. W podejściu na wzgórze należy wykonać schody w postaci stopni drewnianych. W celu zachowania bezpieczeństwa wykonać ogrodzenie od strony skarpy i poręcze przy zejściu ze wzgórza. Kolejnym etapem będzie renowacja sceny, zakup i montaż niezbędnych urządzeń: ławki i kosze na śmieci.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Chojnowie

Lokalizacja: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów Telefon 76 81 88 285
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości