Budżet obywatelski Chociwel 2017

Budżet obywatelski Chociwel 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.08.2017 - 18.09.2017
  2. Ogłoszenie wyników 05.10.2017
  3. Realizacja projektów 09.02.2018

Budżet obywatelski Chociwel 2017: zasady

Mieszkańcy Chociwla mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok w terminie od 16 sierpnia 2017r. do 18 września 2017r do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z listą poparcia danego projektu. Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Chociwla. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego muszą być złożone zgodnie z § 4 (zgłaszanie projektów) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. nr 52/07/2017.
Wartość projektu objętego wnioskiem: może być od 5.000; zł. do max 20.000; zł. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję ds. oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel na 2018 rok. Wybrany przez komisję wniosek zostanie ujęty w budżecie gminy na 2018 rok.

Komisja do spraw oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel w 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 roku poparła złożony wniosek pt. : Budowa placu zabaw na działce 414/9 w Chociwlu". Zgodnie z § 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego wskazany wyżej projekt otrzymał maksymalną ilość punktów tj. 61.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Chociwlu

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel Telefon 91 562 20 01
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości