Budżet obywatelski Chełmża 2017

Budżet obywatelski Chełmża 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.09.2017 - 02.10.2017
  2. Głosowanie 02.11.2017 - 10.11.2017
  3. Ogłoszenie wyników 15.11.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Chełmża 2017: zasady

Edycja 2018 r. już wystartowała. Do budżetu obywatelskiego na 2018 rok zgłoszono 6 propozycji zadań do realizacji. Głosowanie, w tym wydanie kart do głosowania, odbywa się w punktach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta. Karty były dostępne od 30 października 2017 r., a pobierać je można było w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży oraz Szkoły Podstawowej Nr 5. Urny do głosowania znajdowały się na na korytarzach tych instytucji, a głosowanie przeprowadzono w dniach od 2 do 10 listopada br.. Do udziału w głosowaniu dopuszcza się również karty do głosowania samodzielnie wydrukowane przez głosującego ze strony internetowej miasta Chełmży.
Informacja o wyniku głosowania oraz wstępna lista projektów przewidzianych do realizacji
w ramach danej edycji budżetu obywatelskiego podawana jest do publicznej wiadomości przez
Burmistrza Miasta w terminie do 14 dni od daty zakończenia głosowania poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełmży.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Chełmży

Lokalizacja: ul. Gen. Hallera 2, 87-140 Chełmża Telefon 56 6392335
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości