Budżet obywatelski Chełmża 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Chełmża 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 09.09.2019 - 23.09.2019
  2. Realizacja projektów 10.10.2019 - 26.03.2020

Budżet obywatelski Chełmża 2019: zasady

Środki na realizację budżetu obywatelskiego w 2020roku, zgodnie z zarządzeniem Nr 94/FK/19Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2020rok, planuje się w wysokości 150.000,00zł. Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2020rok ustala się na dni od 9września2019r. do 23września 2019r.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Chełmży

Lokalizacja: ul. Gen. Hallera 2, 87-140 Chełmża Telefon 56 6392335
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości