Budżet obywatelski Chełmża 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Chełmża 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.09.2017 - 02.10.2017
  2. Głosowanie 02.11.2017 - 10.11.2017
  3. Realizacja projektów 28.11.2017 - 01.05.2018

Budżet obywatelski Chełmża 2018: zasady

Do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 4 propozycji zadań do realizacji. Propozycje zadań mógł składać każdy mieszkaniec gminy miasta Chełmży, który w momencie wypełniania wniosku miał ukończone 16 lat oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy miasta Chełmży.

Wartość dotychczas zrealizowanych projektów (szczegółowe dane):
Projekt z pierwszej edycji - modernizacja przystani KST Włókniarz Chełmża osiągnął ostatecznie wartość 524 tyś. zł, gdyż po pozyskaniu dodatkowego dofinansowania zewnętrznego i dodatkowego wsparcia z budżetu miasta można było rozszerzyć jego zakres w stosunku do wartości pierwotnej - wsparcie środków w ramach BO wyniosło 150.000 zł,
Projekt z drugiej edycji - modernizacja przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego ostatecznie osiągnął wartość 566 tyś. zł, gdyż podobnie jak poprzedni, pozyskał dodatkowe dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu oraz z budżetu miasta, dzięki czemu można było rozszerzyć jego zakres w stosunku do wartości pierwotnej - wsparcie środków w ramach BO wyniosło 150.000 zł,
Projekty z trzeciej edycji - pierwszy projekt już zrealizowany - wartość 46.494 zł, drugi projekt po pozyskaniu dofinansowania w ramach programu Otwartych Stref Aktywności ostatecznie osiągnie wartość 113.000 zł, trzeci i czwarty projekt traktowane są łącznie, są w trakcie realizacji, a ich łączna wartość wyniesie 49.700 zł

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Chełmży

Lokalizacja: ul. Gen. Hallera 2, 87-140 Chełmża Telefon 56 6392335
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości